+
Endelig, endelig løftes restriktionerne

Opdateret: tor 27/1/2022 11:45

Der var gode nyheder på regeringens pressemøde 26. januar. Fra den 1. februar 2022 bliver restriktionerne løftet, og autobranchen har kun to tilbageværende corona-ordninger at forholde sig til.

I fortsættelse af tirsdagens glædelige nyhed om lempelse af krav og kriterier for nærkontakt, isolation mv., fortsætter de gode nyheder. Statsministeren kunne på et pressemøde den 26. januar således bekendtgøre, at fra og med på tirsdag er corona ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Dermed løftes alle restriktioner fra samme tidspunkt, bortset fra et par enkelte uden relevans for vores branche.

Det betyder goddag til en normaliseret hverdag, og farvel til mundbind og afstandskrav med videre.

Men det betyder også, at virksomhederne skal være opmærksomme på, at det fra tirsdag ikke længere vil være tilladt at kræve fremvisning af coronapas eller test fra medarbejderne.

To tilbageværende ordninger frem til 28. februar

Fra på tirsdag vil virksomhederne derfor mere eller mindre kun skulle forholde sig til to tilbageværende levn fra coronaen:

 1. Muligheden for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere med en positiv test. Ordningen udløber 28. februar 2022
 2. Muligheden for, at medarbejdere med børn som er hjemsendt som led i en generel hjemsendelse, uden nødvendigvis selv at være syge, kan søge om sygedagpenge i op til 10 dage. Ordningen udløber 28. februar 2022.

Henvendelse

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk eller telefon 22924399

+
Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation - januar 2022

Opdateret: tir 25/1/2022 15:33

På baggrund af regeringens ændrede anbefalinger per 24. januar 2022, kommer her en opdatering og status på håndtering af Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation.

Vi er er godt på vej gennem vinteren, men ikke helt endnu. Smitten vil formentligt brede sig yderligere i den kommende tid, inden forårets komme. Derfor bringer vi en opdatering og status på håndtering af Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation.

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen ikke selv er syg, så har medarbejderen ikke krav på, at kunne gå i isolation. Det har hidtil alene være en anbefaling for nærkontakter.

Hvis medarbejderen selv er syg, håndteres det som en hvilken som helst anden sygdom.

Dog med den ene væsentlige forskel, at der er mulighed for sygedagpengerefusion fra første sygedag ved Coronarelateret fravær.

Se mere her: https://dbr.dk/bog/nyt-sygedagpengerefusion-ansatte?unfold=8143

Nære kontakter anbefales ikke længere at gå i isolation.

Hvis medarbejderen alligevel ønsker at gå i isolation uden selv at være syg, er det suverænt virksomheden der bestemmer, om ønsket skal imødekommes. Medarbejderen har derfor heller ikke krav på betaling - ligesom der ikke er refusion af dagpenge, hvis isolationen ikke er anbefalet af myndighederne.

Virksomheden kan derfor frem til 28. februar 2022 få udbetalt refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag, forudsat medarbejderen er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.

Det er VIGTIGT at være opmærksom på, at myndighederne ikke længere generelt anbefaler selvisolation som følge af nærkontaktstatus. Som udgangspunkt vil medarbejderen derfor ikke længere kunne få sygedagpenge alene som følge af nærkontaktstatus.

Hvornår er man nærkontakt? Selvom begrebet aktuelt ikke længere er relevant i forhold til selvisolation, kan det dog have betydning i forhold til bl.a. testanbefalinger.

Du er en nær kontakt, hvis du kan sige ja til mindst en af følgende muligheder.

 • Du bor sammen med en person, der har fået påvist Covid-19.
 • Er kæreste med en person, der har fået påvist Covid-19, og som du ikke bor sammen med.
 • Er værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole og lignende til en person, der har fået påvist Covid-19.
 • Du har overnattet hos en smittet eller har haft overnattende gæster/legekammerater med påvist Covid-19.

Myndighederne har udarbejdet en let og praktisk test som kan fortælle om du er nærkontakt. Du kan finde ”Nær Kontakt Guiden” [her]

Hvis medarbejderen har børn, som er smittet med Corona, håndteres det principielt som ethvert andet sygdomstilfælde hos barnet.

Det vil sige, at medarbejderen som udgangspunkt ikke har ret til betalt fravær, medmindre det er aftalt i forbindelse med aftaler om eksempelvis børns første sygedag, omsorgsdage eller lignende.

Hvis medarbejderen har børn, der hjemsendes som følge af en generel hjemsendelse, men uden selv at være testet positiv, kan medarbejderen søge om dagpenge i op til 10 dage pr. barn i alderen op til 13 år. 

Ordningen gælder alene for den ene forældre og fra første hjemsendelsesdag. Ordningen gælder indtil videre til 28. februar.

Du skal være særligt opmærksom på, at det IKKE er en ret til fravær – du kan altså godt nægte din ansatte at holde fri, hvis det er uforeneligt med den forestående arbejdsperiode.

Det er også vigtigt at pointere, at det IKKE er en refusionsret, dvs. arbejdsgiver kan ikke udbetale løn og derefter søge beløbet som refusion.

Det er KUN medarbejderen selv, der kan søge beløbet. Arbejdsgiver skal dog indberette/bekræfte fraværet på virk.dk/nemrefusion.

 • Selvisolation fra symptomerne viser sig og til evt. afkræftelse ved PCR-test. Ved positiv PCR-test fortsættes isolationen til symptomer forsvinder, dog mindst 4 døgn.
 • Selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt ved positiv kviktest eller PCR-test.
 • Ved positiv kviktest anbefales PCR-test snarest mulig
 • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar
 • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.
 • Der anbefales kviktest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Det anbefales ikke længere at nære kontakter går i selvisolation.

Uanset ovenstående anbefalinger kan selvisolation afbrydes, når der ikke længere er symptomer. En positiv test uden symptomer (eller med lette symptomer), kræver fremadrettet kun selvisolation i 4 døgn.

Den anbefalede minimumsperiode er altså 4 døgn ved positiv test. Herefter kan isolationen afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, når symptomerne er ophørt.  

Opfylder betingelserne for at være nær kontakt, dvs. dem, man aktuelt deler bopæl og husstand med.

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig.

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

*: Betydende symptomer, hvor der ikke er testet positivt, vil formentligt skulle behandles som et helt sædvanligt sygdomstilfælde - eksempelvis almindelig influenza. Hvis der er testet positivt, vil der kunne opnås refusion fra 1. fraværsdag. I andre tilfælde gælder den almindelige arbejdsgiverperiode.

**: Hvis PCR-test udføres som første test, skal der ikke isoleres forud for test-svar. Er det en kviktest, skal der følges op med en PCR-test.

 

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk og 22924399.

+
Delvist åbent kulturliv men stramning af corona-passet

Opdateret: tor 13/1/2022 10:00

Fra søndag d. 16. januar 2022 åbner dele af kulturlivet igen, mens coronapassets gyldighed forkortes for personer med kun 2 stik. Der er stadig krav om mundbind i detailhandlen.

Vi går mod lysere tider i forhold til corona-pandemien, og Folketingets Epidemiudvalg har besluttet at lempe dele af corona-restriktionerne, dog også at stramme coronapassets gyldighed.

Hvis du kun har fået to stik i armen, så forkortes dit coronapas' gyldighed fra på søndag til kun at gælde i fem måneder. Da det almindeligvis kun er personer over 18, der kan få 3. stik, gælder forkortelsen altså kun for denne gruppe.

Store dele af kulturlivet åbner også fra søndag d. 16. januar, dog med en række begrænsninger og krav; blandt andet om coronapas og mundbind indendørs. Det drejer sig blandt andet om museer, forlystelser, zoologiske haver mv. Desuden åbnes der op for arrangementer, fx konferencer og foredrag, med op til 500 siddende deltagere eller op til 1500 i afgrænsede grupper á 500.

Fortsat pålagt restriktioner

Derimod fortsætter restriktionerne for messer, forsamlingshuse, selskabslokaler og større arrangementer med stående publikum. Formentligt frem til 31. januar afhængig af situationen på dette tidspunkt. 

Kravet om mundbind i detailhandlen og undtagelsen for ansatte med gyldigt coronapas eller negativ test fortsætter.

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633.

+
Nye definitioner på nære kontakter

Opdateret: tir 4/1/2022 09:20

Sundhedsmyndighederne har ændret definitionen af nære kontakter - og det kan have betydning for, hvornår dine medarbejdere kan anmode om at gå i isolation.

Fremadrettet vil en person kun være "nær kontakt", hvis vedkommende bor sammen med eller er kæreste/har samkvem med en smittet. I den sammenhæng er blot en enkelt overnatning hos/med en smittet tilstrækkeligt til at gøre vedkommende til nær kontakt. 

Omfanget af den nære kontakt afhænger af, om den smittede har haft symptomer eller ej. Sondringen foretages som følger:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter. 

Det er kun nære kontakter, der anbefales at lade sig isolere indtil vedkommende har fået en PCR-test på 4. dag og en kvik-test på 6. dag. Hvis PCR-testen er negativ, kan isolationen ophæves. 

Isolationsanbefalingen gælder for alle, uanset om man er vaccineret eller ej - bortset fra de, der har fået 3. vaccine.

Hvis 3. vaccinestik er modtaget, skal der ikke iværksættes isolation, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at der tages en kviktest hurtigst muligt, en PCR-test på 4. dagen og en kviktest på 6. dagen. Isolation m.v. skal dog iværksættes, hvis man får symptomer.   

Hvis medarbejderen har haft Corona indenfor de seneste 12 uger, gælder anbefalingen om isolation og test ikke - medmindre der opstår nye symptomer. 

Som arbejdsgiver skal man huske, at det ikke er et lovkrav at gå i isolation. Dine medarbejderne kan altså ikke kræve at blive sendt hjem i isolation.

En medarbejder, der defineres som nær kontakt, giver dig ret til refusion for sygedagpenge fra første sygedag - og det kan du læse mere om her i vores coronaguide her.  

Henvendelse

For yderligere om restriktionerne kan juridisk afdeling kontaktes ved juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03), advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) eller advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33).

+
Nye restriktioner fra søndag den 19. december 2021

Opdateret: ons 22/12/2021 11:20

Fra søndag den 19. december 2021 kl. 8.00 indtrådte en række nye restriktioner for erhvervslivet. De vil foreløbigt gælde frem til den 16. januar 2022.

Der er en lang række restriktioner, der ikke har relevans for bilbranchen - men de, der har, er som følger:

 • Der indføres indendørs arealkrav i detailhandlen med afsæt i butikkernes størrelse.

Oversigt over arealkrav i butikker:

Areal

Antal m2 pr. kunde

0-1999 m2

4 m2

2000-4999 m2

6 m2, dog mindst 500 kunder*

5000-9999 m2

8 m2, dog mindst 833 kunder*

10.000 m2 og derover

10 m2, dog mindst 1250 kunder*

  (*er udtryk for det største antal på trinnet under)
 • Der indføres et generelt krav om mundbind eller visir på erhvervsområdet:
  • Detailhandel (herunder engros):
   • Kunder skal bære mundbind/visir alle steder - dette må dog afmonteres, når kunden sidder ned.
   • Ansatte skal bære mundbind/visir, hvis de har kundekontakt - UANSET om de har corona-pas i øvrigt. Arbejdsgiver må dog fortsat gerne stille krav om, at de ansatte fremviser et gyldigt corona-pas for at møde på arbejde.
   • Ansatte, der ikke har kundekontakt, behøver ikke bære mundbind/visir. 
  • Andre virksomheder (herunder værksteder): Værksteder er ikke omfattet af kravet om anvendelse af værnemidler, men kunder må gerne anmodes om at bære mundbind/visir i indskrivningen, venteområder m.v. 
 • Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit mv. i detailhandlen

Endelig opfordres såvel offentlige som private arbejdsgivere kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Hjælpepakkerne, der tidligere er blevet genåbnet for ramte erhverv, fastholdes.

Henvendelse

For yderligere om restriktionerne kan juridisk afdeling kontaktes ved juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03), advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) eller advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33).

+
Ny trepartsaftale skal holde hånden under de hårdest ramte – Midlertidig arbejdsfordelingsordning samtidigt forlænget

Opdateret: tir 14/12/2021 08:42

 

Fredag d. 10. december er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og ordningen om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder. Derudover kan hårdt ramte virksomheder også få lønkompensation.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet, men nu er regeringen og arbejdsmarkedes parter blevet enige om en forlængelse. 

En arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge.

Lige nu er der omkring 2.600 medarbejdere på ordningen. Du kan læse mere om midlertidig arbejdsfordeling i Dansk Bilbrancheråds Corona-guide [klik her] under Hjælpepakker og -initiativer.

Forlængelsen af den midlertidige arbejdsfordelingsordning kræver lovændringer, som forventes at være på plads inden jul.

Lønkompentationsordningen for tvangslukkede virksomheder og følgeerhverv

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent.

Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. 

Der er også aftalt en midlertidig lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt henover jul og nytår.

Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af ordningen. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

Foreløbigt vurderes det ikke, at bilbranchen vil kunne få støtte fra kompensationsordningen, men vi følger op på sagen såfremt dette ændrer sig.

Henvendelse

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk telefon 22924399.

+
Regeringens pressemøde 8. december 2021

Opdateret: tor 9/12/2021 11:25

 

Regeringen afholdte pressemøde den 8. december, hvor yderligere restriktioner blev præsenteret. Kun et fåtal heraf er relevante for bilbranchen - men du kan se et samlet overblik her.

Yderligere restriktioner og tiltag blev præsenteret på regeringens pressemøde den 8. december 2021. Det var resultatet af Epidemiudvalgets møde tidligere på dagen, der blev fremlagt. Nogle tiltag kom som direkte regler, der træder i kraft fredag d. 10. december 2021, mens andre var anbefalinger.

Meget af nedenstående har ikke direkte relevans til bilbranchen. Men netop hjemsendelsen af børn kan have konsekvenser for medarbejdere, hvilket du kan læse mere om her. 

Her er det samlet overblik over de nyeste restriktioner, tiltag og anbefalinger;

Folkeskoleelever hjemsendes til fjernundervisning 

 • Elever i folkeskoler og fri- og privatskoler hjemsendes fra og med den 15. december 2021 og skal være hjemme til og med tirsdag den 4. januar 2022. 
 • Elever på efterskoler og frie fagskoler hjemsendes til fjernundervisning fra og med søndag den 19. december og er hjemsendte til og med fredag den 7. januar, så de kan vende tilbage fra lørdag den 8. januar 2022.

SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen. Der etableres mulighed for nødpasning.

Restriktioner og begrænsninger for erhvervs- og kulturlivet 

 • Tvangslukning:
  Lukning af lokaler, hvor der afvikles koncerter, forestillinger, forevisninger eller tilsvarende med over 50 stående publikummer. Lukning af nattelivet dvs. lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende med et dansegulv.
   
 • Åbningstider:
  Serveringssteder herunder restauranter, barer og natklubber skal være lukket fra kl. 24 – 05. i Samme tidsrum bliver det forbudt at sælge alkohol.
 • Krav om coronapas:
  For indendørs serveringssteder, personrelaterede liberale serviceerhverv som eksempelvis frisører, tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker samt bemandede solarier gælder der krav om fremvisning af coronapas.

  For større arrangementer som konferencer, foredrag, dyrskuer, messer, forlystelsesparker, bade- og legelande, kasinoer og spillerhaller gælder der ligeledes krav om coronapas, hvis der samles mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.

 • Krav om mundbind:
  I dagligvarebutikker, indendørsmarkeder, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, serveringssteder herunder restauranter og barer gælder der krav om mundbind eller visir. Der er dog ikke krav om mundbind eller visir for ansatte, hvis arbejdsgiver i stedet har stillet krav om fremvisning af et gyldigt coronapas.

Coronapas og mundbind/visir i sundhedssektoren 

På mødet i Epidimiudvalget blev det desuden besluttet, at 

 • covid-19 forlænges som en samfundskritisk sygdom i yderligere 8 uger.
 • Kravet om mundbind eller visir i sundhedssektoren forlænges. Det vil sige for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud. Forlængelsen er fra og med den 10. december til den 7. januar 2022.
 • Coronapassets gyldighed efter vaccine blev for personer over 18 år indskrænket til 7 måneder efter andet stik. Når man får tredje stik, så forlænges coronapasset yderligere i 7 måneder. For 15-17 årige er der ikke en udløbsdato for deres coronapas.

Anbefalinger om hjemmearbejde og sociale arrangementer

På pressemødet blev der ikke blot fremlagt restriktioner og tiltag, men der lød også opfordringer, som er lidt sværere at forholde sig til. 

Nemlig at man aflyser større sociale arrangementer, som for eksempel julefrokoster. Hvad "større" sociale arrangementer er, kom der ikke yderligere indikationer om.

Herudover blev det anbefalet, at man genindfører hjemmearbejde.

Dele af ovenstående tekst er hentet fra henholdsvis Undevisningsministeriets, Erhvervsministeriets og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Henvendelse

For yderligere om corona-situationen og de nye lovgivninger kan juridisk afdeling kontaktes: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

 

 

+
Når medarbejderne får hjemsendt deres børn

Opdateret: tor 9/12/2021 10:34

 

Som følge af skolelukningerne, vil mange forældre - og dermed også medarbejdere - stå med pasningsproblemer. Men hvordan kan du angribe problematikken som arbejdsgiver? 

Når skoleeleverne i grundskolen, dvs. fra 0. til 10. klasse, sendes hjem fra og med den 15. december, forventes det at mange forældre - og dermed medarbejdere - vil stå med en pasningsudfordring, som ikke forventes at blive dækket af nogen kompensationsordning.

Det er vigtigt at understrege, at pasning af børnene er forældrenes eget problem - det er medarbejdernes egen risiko, om de kan få passet deres børn; både under normale omstændigheder og under corona-nedlukninger.

Trods hjemsendelsen skal skolerne udbyde nødpasning til de forældre, der ikke har mulighed for selv at varetage pasningen af børnene. Dette bør berørte medarbejderne naturligvis opfordres til at undersøge nærmere om i netop deres kommune.

Medarbejderne skal altså møde på arbejde som sædvanligt. Manglende fremmøde vil kunne mødes med de samme sanktioner, som normal udeblivelse, dvs. alt fra lønindeholdelse over udstedelse af advarsler til ophør af ansættelsesforholdet. Hvis der tages skridt til sådanne sanktioner, skal de almindelige retningslinjer for brugen af sanktionerne følges (herunder forudgående orientering af medarbejderen m.v.).

Forsøg at finde en løsning med medarbejderen

Vi anbefaler dog, at der forsøges at finde løsninger med de medarbejdere, der rammes af problemerne uden brug af egentlige sanktioner.

Løsninger kan bygges op omkring brug af ferie, feriefridage, afspadsering, børneomsorgsdage eller lignende.

De forskellige løsninger afhænger af ansættelsestypen og eventuelle overenskomstmæssige forpligtelser på arbejdspladsen. 

De pågændende medarbejdere kan ikke få dagpenge

Den allerede indgåede aftale om, at medarbejdere med hjemsendte børn kan få dagpenge, gælder IKKE ved den generelle hjemsendelse fra 15. december.

Det skyldes, at hjemlen til at modtage dagpenge kun gælder i tilfælde af konkrete smitteudbrud på skolen/i daginstitutionen, hvilket en generel hjemsendelse af børnene ikke er.

Henvendelse

I Dansk Bilbrancheråd følger vi udviklingen tæt, og står som altid klar til at rådgive om mulighederne fra juridisk afdeling; Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

 

 

+
Er et autoværksted detailhandel?

Opdateret: ons 1/12/2021 13:22

 

Gælder reglerne for detailhandel også for autoværksteder, så fx kunder skal bruge mundbind her? Svaret afhænger af den enkelte virksomheds udformning.

Om et autoværksted er detailhandel - og dermed omfattet af mundbindskravet - afhænger af, om der til værkstedet hører andre forretningsområder til end udelukkende værksted. 

Er rene autoværksteder detailhandel?

Nej, rene autoværksteder er ikke detailhandel, men værkstedsdrift.

Mundbindskravet gælder ikke her, da kravet ikke omfatter værkstedsdrift, og som udgangspunkt derfor heller ikke indskrivningen.

Men...

Men, hvis der foretages væsentligt salg fra indskrivningen, eksempelvis med varige udstillinger og reoler med varer, så kan det være omfattet.

Der vil være tale om en konkret vurdering.

Hvis indskrivningsområdet også benyttes i forbindelse med eksempelvis bilsalg, vil det være omfattet.

Er en bilforhandler detailhandel?

Ja, en bilforhandler er detailhandel, da der sælges varer til kunder.

Mundbindskravet gælder derfor her.

Medarbejdere kan undlade mundbindet, hvis de i stedet har gyldigt Corona-pas. Læs mere her. 

 

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633).

+
Medarbejdere og Corona - personalepolitik

Opdateret: tor 2/12/2021 08:34

Hvordan griber virksomheden det an, hvis en medarbejders børn bliver hjemsendt fra skole pga. Corona, eller medarbejderen har været ude at rejse eller.... Dansk Bilbrancheråd har lavet en Personalepolitik i forhold til Corona, som du kan bruge som udgangspunkt til at tage stilling til de svære spørgsmål.

Det kan være svært at vurdere, hvornår en medarbejder skal på arbejde eller ej, hvis børnene bliver hjemsendt fra skole på grund af et Corona-udbrud. Eller om medarbejderen skal møde på arbejde inden svaret på en test foreligger. Eller flere andre Corona-relaterede spørgsmål. 

Derfor har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet et udkast til en personalepolitik, som du kan tage udgangspunkt i, så både du og medarbejderne er klar over virksomhedens politik på området. 

Personalepolitikken dækker også de mere åbenlyse situationer, hvor en medarbejder er smittet med Corona.

I personalepolitikken er der desuden et afsnit om kravet om Coronapas og test. Så hvis du uddeler personale-politikken til dine medarbejdere, så har du fulgt lovgivningen om, at medarbejder skriftligt skal informeres om kravet og baggrunde for kravet om Coronapas og test. 

De steder i personalepolitikken, hvor der er markeret med gul, skal du enten selv ændre teksten eller tage stilling til udsagnet eller relevansen.

Du kan bruge personalepolitikken i sin helhed, eller udvælge de dele der giver mening for din virksomhed.

Hvis du læser denne nyhed som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, så skal du trykke på "Vis foldet helt ud" til højre oven over billdet, før du kan se vedhæftningen.

Henvendelse

Jesper Juhlin på tlf. 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103. 

+
Sådan informerer du dine ansatte om krav om Coronapas og -test

Opdateret: tor 2/12/2021 08:51
Hvis dine medarbejdere skal vise Coronapas, så skal de skriftligt informeres.

Du skal skriftligt informere dine ansatte, hvis de skal vise Coronapas. Dansk Bilbrancheråd har udarbejdet to skabeloner og en personalepolitik, som du kan bruge til disse formål.

Hvis du vil pålægge dine ansatte at vise gyldigt Coronapas eller få foretaget en Corona-test, så skal de skriftligt informeres om dette samt om baggrunden for kravet.

Vedhæftet finder du to skabeloner i form af Word-dokumenter, som Dansk Bilbrancheråd har udarbejdet til formålet. 

Word-dokumenterne kan du tilrette med virksomhedsnavn mv., hvor der er markeret med gult, og herefter give til dine ansatte.

Slå tre fluer med et smæk

Dansk Bilbrancheråd anbefaler dog generelt, at du ikke blot informerer dine medarbejdere om, at du vil se Coronapas eller test. 

Men i det hele taget om, hvordan din virksomhed forholder sig i forskellige situationer, der relaterer sig til medarbejdere og Corona.

Til dette formål har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet en personalepolitik, som også er vedhæftet. I personalepolitikken er også den samme skriftlige information om, at virksomheden kræver Coronapas eller test, som er separat vedhæftet.

Så hvis du bruger Personale-politik-dokumentet, så har du både informeret medarbejderne om kravet om henholdsvis Coronapas og test samt informeret om, hvordan virksomheden og medarbejderne skal forholde sig i situationer, der relaterer sig til Corona. 

 

Hvis du læser denne nyhed som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, så skal du trykke på "Vis foldet helt ud" over billedet, før du kan se vedhæftningerne.

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633).

+
Link til plakater med videre om Corona udarbejdet af myndighederne

Opdateret: tir 30/11/2021 09:58

 

Her er et link til de plakater med videre om mundbind, Coronapas og hygiejne, som du kan printe og skilte med i din virksomhed.

Myndighederne har udarbejdet de efterhånden meget velkendte plakater om krav om mundbind, gyldigt Coronapas, god hygiejen med videre. 

Hvis du har brug for at hente og printe materialet igen, så finder du de forskellige filer her:

Plakater og informationsmateriale fra hjemmesiden coronasmitte.dk

 

Henvendelse

Kommunikationschef i Dansk Bilbrancheråd Majbrit Berthelsen mb@dbr.dk eller tlf. 40184884.

 

+
Ansatte i butikker slipper for mundbind - hvis passet er passet!

Opdateret: ons 1/12/2021 16:04

Folketingets epidimi-udvalg har nu fastsat de endelige retningslinjer for brug af mundbind i erhvervslivet, herunder særligt detailforretninger. Kravene gælder fra den 29. november 2021.

Fra den 29. november 2021 gælder følgende med relevans til bilbranchen, herunder særligt bilforretninger:

 • I detailhandlen (herunder bilforhandlere) gælder der krav om mundbind eller visir. Der er dog ikke krav om mundbind eller visir for ansatte, hvis virksomheden stiller krav om at de ansatte har et gyldigt coronapas.
 • For større arrangementer som konferencer, foredrag, dyrskuer, messer, forlystelsesparker, bade- og legelande mv. gælder der krav om coronapas, hvis der samles mere end 100 personer indendørs og 1.000 personer udendørs. 
 • Der gælder krav om, at virksomheder, som pålægges krav om enten mundbind eller coronapas, opsætter skilte, som informerer kunderne om kravet. Du skal opsætte følgende skilte i indgangen: "Kunder og besøgende skal bære mundbind eller visir – og kan bortvises uden brug af mundbind". Du kan finde skiltet her: https://coronasmitte.dk/virksomheder-og-institutioner/plakater-og-informationsmateriale

Hvad er detail?

Mundbindskravet omfatter ikke værkstedsdrift, og som udgangspunkt derfor heller ikke indskrivningen. Men, hvis der foretages væsentligt salg fra indskrivningen, eksempelvis med varige udstillinger og reoler med varer, så kan det være omfattet. Der vil være tale om en konkret vurdering. Hvis indskrivningsområdet også benyttes i forbindelse med eksempelvis bilsalg, vil det være omfattet.

Et coronapas vil fremadrettet fortsat kunne udgøres af dokumentation for vaccination (14 dage efter 1. vaccine) eller en corona-test. En PCR-test vil kunne anvendes i 72 timer og et hurtigtest vil gælde i 48 timer.

I praksis betyder det, at de ansatte i bilforretningen kan undgå at iføre sig mundbind/visir, hvis du som arbejdsgiver stiller krav om, at de fremviser et gyldigt coronapas. Husk, at du skriftligt skal gøre dine medarbejdere opmærksom på, 

 • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
 • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
 • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Vedhæftet er en fil, som du kan bruge til skriftligt at informere dine medarbejdere om Corona-politikken i din virksomhed. Hvis du læser denne nyhed i Corona-guiden, så skal du trykke på "Vis foldet helt ud" til højre over billedet, før du kan se den vedhæftede fil.

Læs mere i denne nyhed.

Har du spørgsmål til de nye tiltag kan juridisk afdeling kontaktes - det er som altid Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633), der står klar til at hjælpe. 

Husk også coronaguiden, der er opdateret med de væsentligste nyheder - og som du finder her!

 

+
Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere

Opdateret: tor 25/11/2021 13:13

 

Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere, har Folketinget netop vedtaget.

Som arbejdsgiver må du fra fredag den 26. november 2021 kræve, at dine medarbejdere viser gyldigt Corona-pas for at komme på arbejde.

Folketinget har nemlig torsdag formiddag vedtaget det lovforslag, som vi tidligere har skrevet ud omkring, og hvor du i artiklen kan læse mere om, hvad loven præcis dækker over. 

Hvis du vil have mere information om Corona i forhold til din virksomhed, så kan du læse Dansk Bilbrancheråds Corona-guide her. 

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103.

 

+
Nye restriktioner fra mandag den 29. november

Opdateret: man 29/11/2021 09:19

 

Der kommer nye restriktioner, der også har betydning for bilbranchen, gældende fra mandag d. 29. november 2021.

Der var på ny indkaldt til pressemøde i Spejlsalen onsdag d. 24. november med Corona som afsæt. Ikke uventet var der nye – men samtidigt gammelkendte – restriktioner på dagsordenen, som forhåbentligt kan bremse den stigende smitte, så landet kan holdes åbent vinteren over.

Restriktions-forslagene, som blev præsenteret onsdag i Spejlsalen, blev vedtaget torsdag eftermiddag, og er gældende fra på mandag.

 

Af restriktioner med særlig betydning for bilbranchen kan fremhæves:

 

Justering af gyldighedsperioden af test:

Negativ pcr-test giver i dag grønt pas i 96 timer. Det foreslås nedsat til 72 timer

Negativ kvicktest giver i dag grønt pas i 72 timer. Det foreslås nedsat til 48 timer

Mundbind:

Der genindføres mundbindskrav i detail og udvalgsvarebutikker, hvilket, som også tidligere, omfatter bilhandel.

Vi forventer på nuværende tidspunkt, at kravet i det væsentligste udformes på linje med tidligere, men vi følger naturligvis sagen, og opdaterer når lovgivningen er på plads.

Her kan du læse, hvad vi skrev om forståelsen af det tidligere mundbindskrav https://dbr.dk/nyheder/opdateret-krav-om-mundbindvisir-pr-29-10-2020

Der er endnu ikke sat en forventet udløbsdato på restriktionerne. 

 

Henvendelse
Advokat Jesper Juhlin, jsj@dbr.dk, tlf.22924399.

 

+
Ny trepartsaftale: Genindførelse af refusion for corona-ramte medarbejdere

Opdateret: tor 25/11/2021 08:35

 

Den 23. november 2021 er der indgået en ny trepartsaftale, der skal give arbejdsgivere til coronaramte medarbejdere adgang til dagpengerefusion fra første sygedag. Tilsvarende er aftalt for medarbejdere, hvis børn er hjemsendt pga. Covid-19. 

Dagpengerefusion fra første dag til medarbejdere.

For at sikre, at virksomheder, arbejdsgiver og medarbejdere kan støtte op om sundhedsmyndighederns anbefalinger omkring selvisolation m.v. ved mistanke om Covid-19, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, der genindfører arbejdsgivers ret til dagpenge til medarbejdere, der enten er smittet med Covid-19, eller er nær kontakt til en smittet. 

Hvis en medarbejder har været nær kontakt og skal gå i selvisolation, så vil vedkommende skulle aflevere en tro- og loveerklæring om, at de følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.

Aftalen indeholder også en mulighed for, at forældre med hjemsendte børn under 13 år kan få barselsdagpenge i ialt 10 arbejdsdage pr. barn pr. periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene skal søges af medarbejderen direkte - ordningen er altså hverken en ret til fravær eller løn for medarbejderen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ordningen IKKE vil give arbejdsgiver en refusions-adgang, da der IKKE er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiver.  

Der vil gælde samme krav til forældrene om, at de skal opfylde barselslovens almindelige krav til at få barselsdagpenge. 

Tilsvarende vil gælde for selvstændige, der altså også vil kunne få sygedagpenge under samme betingelser.

Hvornår er man "nær kontakt"?

Der er "nær kontakt", hvis en person har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis man har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis man samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Man bor sammen med en smittet person.
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Man har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

Hvornår gælder det fra?

Foreløbigt vil begge ordninger blive lovfæstet for perioden fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022. Der skal foretages hastebehandling af et lovforslag i Folketinget herom. 

Husk at følge med i coronaguiden, som du finder her.

For yderligere om corona-situationen og de nye lovgivninger kan juridisk afdeling kontaktes: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

+
Lovforslag: Ansattes fremvisning af Corona-pas fra d. 26. november 2021

Opdateret: ons 1/12/2021 16:03

 

Beskæftigelsesministeren har fremlagt et lovforslag, så du som arbejdsgiver fra den 26. november 2021 kan kræve, at dine ansatte fremviser et corona-pas for at møde på arbejde.

Den 18. november 2021 fremsatte Beskæftigelsesministeren det lovforslag, der skal sikre, at du som arbejdsgiver må kræve, at dine ansatte fremviser et gyldigt corona-pas for at møde på arbejde. Loven er endnu ikke vedtaget, men under behandling for at blive vedtaget. 

Loven skal behandles i Folketinget den 25. november og forventes at træde i kraft fra den 26. november 2021. Den vil kunne forlænges så længe Covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Det er i hvert fald indtil den 11. december - og formentlig meget længere. Loven har en indbygget forlængelsesmulighed helt frem til den 31. december 2022.

Disse skal skriftligt informeres

For at du kan udnytte din ret til at få forevist corona-pas, skal du skriftligt informere medarbejderne om 

 • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
 • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
 • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Husk, at hvis der er tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter, så skal de orienteres selvstændigt. 

Krav om test - og arbejdsgiver betaler

Med kravet om, at medarbejderne kan pålægges at fremvise corona-pas, følger også adgang til at kræve, at medarbejderne bliver testet og orienterer arbejdsgiver om udfaldet (hvis testen er positiv).

Test-svar skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens GDPR-politik for følsomme oplysninger, hvis arbejdsgiver modtager en kopi af svaret. 

Testen skal udføres for arbejdsgivers regning, dvs. i videst muligt omfang indenfor medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Der åbnes også op for, at der kan foretages selvtest på arbejdspladsen - forudsat at de er CE-godkendt.

Dansk Bilbrancheråd følger situationen tæt og orienterer ved nyt. 

OPDATERET d. 25. november 2021. Lovforsalget er vedtaget, og du må fra fredag d. 26. november kræve Corona-pas af dine medarbejdere.

OPDATERET d. 30. november 2021: Vedhæftet er et dokument, som du kan bruge til at skriftligt informere dine medarbejdere om, hvordan din virksomheds personalepolitik er vedrørende Corona inkl. skriftlig information om krav af Coronapas. Hvis du læser nyheden som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, skal du trykke på "Vis foldet helt ud", som findes over billedet. Ellers kan du ikke se den vedhæftede fil.

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103.