OPDATERET - Krav om mundbind/visir pr. 29-10-2020

I dag træder et bredere mundbindskrav i kraft. Kravet er foreløbigt gældende frem til 2. januar 2021. Den faktiske bekendtgørelse er nu udstedt og desværre har bekendtgørelse ikke skabt større klarhed i forhold til bilbranchen.

Følgende kan dog udledes på baggrund af det nu offentliggjorte materiale.

Værksteder:

Værksteder er som udgangspunkt ikke omfattet af begrebet ”detailhandel”, og er derfor ikke – heller ikke i indskrivningen – omfattet af kravet om brug af mundbind; hverken fra kunde eller medarbejders side.

Henset til, at formålet er at mindske smitte, er anbefalingen fra Dansk Bilbrancheråd dog, at der anvendes mundbind/afskærmning i indskrivningen og andre steder, hvor der er mange mennesker, eller hvor en kunde skal opholde sig i længere tid på værkstedet/i indskrivningen.

Bilforhandlere:

Bilforhandlere – og andre egentlige butikker med udvalgsvarer – er omfattet af en bredere definition af detailhandel. Hos forhandlerne skal både kunder og medarbejder derfor bære mundbind. Modsat restauranter m.v. må mundbindet som udgangspunkt ikke tages af, når man sidder ned, medmindre der er et anerkendelsesværdigt formål – eksempelvis ved indtagelse af en kop kaffe eller lignende.

Kontormiljøer i åbne rum er ikke direkte undtaget af kravet om brug af mundbind, medmindre arbejdsstationerne er aflukket eller afskærmet på et sådan måde, at kun medarbejdere har adgang.

Stående / siddende

Mundbind må ikke tages af i en detailhandel – heller ikke selvom kunden sidder ned. Undtagelsen er dog, hvis der er et anerkendelsesværdigt formål – eksempelvis indtagelse af kaffe eller lignende.

I salgssituationen med en kunde, skal mundbindet derfor som udgangspunkt beholdes på, medmindre der fx serveres en kop kaffe. Ved enhver afmontering skal der være et særligt skærpet fokus på afstandskrav, hygiejne m.v.

Krav om skiltning

Hvis din virksomhed er omfattet af mundbindskravet, skal du opsætte skilte med information herom. Du finder fortrykte materialer på Coronasmitte.dk – her: https://coronasmitte.dk/download-infografikker-og-plakater

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at sikre, at kravet overholdes, og forbyde adgang for personer, som ikke overholder reglerne. Er salgslokalerne over 2000 m2 skal du derudover have egentligt opsynspersonale.

Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde.

Type af mundbind:

Mundbind er defineret som engangs eller stof , der dækker næse og mund og som fæstnes med snor, elastik eller lignende bag ørene. Mundbindet skal være tætsluttende om ansigtet.

Et visir et en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund. Visiret behøver ikke at være tætsluttende.

Andre situationer:

Vi anbefaler, at den enkelte virksomhed tager stilling til, om der skal gælde yderligere krav, herunder eksempelvis om antal personer i indskrivningen/kontoret, opsætning af afskærmning ved skranken, brug af mundbind ved samkørsel med kunder m.v. men det skal understreges, at der foreløbigt vil være tale om frivillige tiltag hos den enkelte virksomhed.

Til brug for håndtering af Corona og tvivlsspørgsmål i forhold til medarbejdere har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet denne personalepolitik TRYK HER, som kan ændres efter netop din virksomheds behov.

Dansk Bilbrancheråd afventer endnu supplerende vejledninger, og vil løbende komme med præciseringer eller ændringer, såfremt der bliver anledning hertil.

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte juridisk afdeling hos Dansk Bilbrancheråd på telefon 43 99 66 33.