Ophør af corona-refusion

Den 28. februar 2022 udløb muligheden for at søge dagpengerefusion for corona-ramte medarbejdere og mester selv. 

Det betyder, at der nu igen først er mulighed for refusion for dagpenge, når medarbejderen har været syg i 30 dage - eller hvis virksomheden har tegnet en dagpengeforsikring.

Da de færreste corona-ramte medarbejdere er fraværende i så lang tid, vil det i praksis indebære, at en corona-ramt medarbejder vil skulle behandles som en hvilken som helst anden sygdomsramt medarbejder. 

Officielt gælder fortsat en anbefaling om isolation, hvis man tester positiv på en corona-test, men isolationen er oplagt mest relevant, hvis medarbejderen har sygdomstegn. 

Refusion kan søges frem til og med den 28. februar 2022.

Henvendelse

Har du spørgsmål, da kontakt advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk, tlf. 22924399.