Lovforslag: Ansattes fremvisning af Corona-pas fra d. 26. november 2021

 

Beskæftigelsesministeren har fremlagt et lovforslag, så du som arbejdsgiver fra den 26. november 2021 kan kræve, at dine ansatte fremviser et corona-pas for at møde på arbejde.

Den 18. november 2021 fremsatte Beskæftigelsesministeren det lovforslag, der skal sikre, at du som arbejdsgiver må kræve, at dine ansatte fremviser et gyldigt corona-pas for at møde på arbejde. Loven er endnu ikke vedtaget, men under behandling for at blive vedtaget. 

Loven skal behandles i Folketinget den 25. november og forventes at træde i kraft fra den 26. november 2021. Den vil kunne forlænges så længe Covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Det er i hvert fald indtil den 11. december - og formentlig meget længere. Loven har en indbygget forlængelsesmulighed helt frem til den 31. december 2022.

Disse skal skriftligt informeres

For at du kan udnytte din ret til at få forevist corona-pas, skal du skriftligt informere medarbejderne om 

  • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
  • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
  • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Husk, at hvis der er tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter, så skal de orienteres selvstændigt. 

Krav om test - og arbejdsgiver betaler

Med kravet om, at medarbejderne kan pålægges at fremvise corona-pas, følger også adgang til at kræve, at medarbejderne bliver testet og orienterer arbejdsgiver om udfaldet (hvis testen er positiv).

Test-svar skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens GDPR-politik for følsomme oplysninger, hvis arbejdsgiver modtager en kopi af svaret. 

Testen skal udføres for arbejdsgivers regning, dvs. i videst muligt omfang indenfor medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Der åbnes også op for, at der kan foretages selvtest på arbejdspladsen - forudsat at de er CE-godkendt.

Dansk Bilbrancheråd følger situationen tæt og orienterer ved nyt. 

OPDATERET d. 25. november 2021. Lovforsalget er vedtaget, og du må fra fredag d. 26. november kræve Corona-pas af dine medarbejdere.

OPDATERET d. 30. november 2021: Vedhæftet er et dokument, som du kan bruge til at skriftligt informere dine medarbejdere om, hvordan din virksomheds personalepolitik er vedrørende Corona inkl. skriftlig information om krav af Coronapas. Hvis du læser nyheden som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, skal du trykke på "Vis foldet helt ud", som findes over billedet. Ellers kan du ikke se den vedhæftede fil.

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103.