NYT: Sygedagpengerefusion - ansatte

Sygedagpengerefusion for medarbejdere - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser 

Virksomheder, der ellers skulle betale dagpenge i arbejdsgiverperioden på de første 30 dage af en medarbejders sygdom, kan søge om dagpengerefusion på Covid-19-ramte medarbejdere. Ordningen gælder KUN for Cororarelateret sygdomsfravær. Medarbejdere i selvisolation sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Medarbejdere, der har en rimelig grund til at mistænke de er smittede, og som af den grund melder sig syge af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles også med coronarelateret sygdom, og er derfor også omfattet af ordningen.

Der stilles ikke krav om lægeerklæring, men medarbejderen kan afkræves en "tro og love erklæring".

Hvad kan man søge om?

Arbejdsgiver kan søge dagpengerefusion første fraværsdag. Refusionen består af dagpengesatsen. 

For hvilken periode kan der ansøges?

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 23. november 2021 og foreløbigt til 28. februar 2022.

Fra hvornår kan der ansøges ?

Ansøgning skal indgives via Nemrefusion - men der er ikke åbnet for ansøgninger endnu.

 

Q&A Sygedagpengerefusion medarbejdere

Sektionen udbygges løbende. Kontakt sekretariatet hvis du har spørgmål om sygedagpengerefusion for Coronarelateret sygdom, som du ikke kan finde svar på.

Hvornår kan jeg søge refusion?

Du kan søge refusion, hvis medarbejderen selv er smittet eller hvis medarbejderen er nødsaget til at gå i selvisolation efter myndighedernes vejledning som følge af, at vedkommende er "nær kontakt". 

Hvornår er jeg "nær kontakt"?

Du er "nær kontakt", hvis du har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

  • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
  • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

  • Du bor sammen med en smittet person.
  • Du har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
  • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder er nær kontakt?

Hvis en medarbejder er nær kontakt, så er anbefalingerne som følger:

Hvis vedkommende er vaccineret eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder: Medarbejdere uden symptomer kan gå på arbejde, men bør lade sig PCR-teste på 4. og 6. dag efter nærkontakten.

Hvis vedkommende IKKE er vaccineret/tidligere smittet: Medarbejderen opfordres til at gå i selvisolation og lade sig PCR-teste på 4. hhv. 6. sygedag. 

VIGTIGT: Der er tale om anbefalinger, og en nær kontakt-medarbejder kan altså IKKE kræve at gå i selvisolation. Det er dig, som arbejdsgiver, der skal træffe valget om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt. Hvis du sender medarbejderen hjem, så skal medarbejderen have sin sædvanlige løn.

Sådan gør du:

Se vejlednng her:

Tro- og loveerklæring - medarbejder-sygdom

klik her