Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation - januar 2022

På baggrund af regeringens ændrede anbefalinger per 24. januar 2022, kommer her en opdatering og status på håndtering af Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation.

Vi er er godt på vej gennem vinteren, men ikke helt endnu. Smitten vil formentligt brede sig yderligere i den kommende tid, inden forårets komme. Derfor bringer vi en opdatering og status på håndtering af Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation.

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen ikke selv er syg, så har medarbejderen ikke krav på, at kunne gå i isolation. Det har hidtil alene være en anbefaling for nærkontakter.

Hvis medarbejderen selv er syg

Hvis medarbejderen selv er syg, håndteres det som en hvilken som helst anden sygdom.

Dog med den ene væsentlige forskel, at der er mulighed for sygedagpengerefusion fra første sygedag ved Coronarelateret fravær.

Se mere her: https://dbr.dk/bog/nyt-sygedagpengerefusion-ansatte?unfold=8143

Hvis medarbejderen ønsker at gå i isolation, men ikke selv er syg - nærkontakt

Nære kontakter anbefales ikke længere at gå i isolation.

Hvis medarbejderen alligevel ønsker at gå i isolation uden selv at være syg, er det suverænt virksomheden der bestemmer, om ønsket skal imødekommes. Medarbejderen har derfor heller ikke krav på betaling - ligesom der ikke er refusion af dagpenge, hvis isolationen ikke er anbefalet af myndighederne.

Virksomheden kan derfor frem til 28. februar 2022 få udbetalt refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag, forudsat medarbejderen er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.

Det er VIGTIGT at være opmærksom på, at myndighederne ikke længere generelt anbefaler selvisolation som følge af nærkontaktstatus. Som udgangspunkt vil medarbejderen derfor ikke længere kunne få sygedagpenge alene som følge af nærkontaktstatus.

Nærkontakt

Hvornår er man nærkontakt? Selvom begrebet aktuelt ikke længere er relevant i forhold til selvisolation, kan det dog have betydning i forhold til bl.a. testanbefalinger.

Du er en nær kontakt, hvis du kan sige ja til mindst en af følgende muligheder.

  • Du bor sammen med en person, der har fået påvist Covid-19.
  • Er kæreste med en person, der har fået påvist Covid-19, og som du ikke bor sammen med.
  • Er værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole og lignende til en person, der har fået påvist Covid-19.
  • Du har overnattet hos en smittet eller har haft overnattende gæster/legekammerater med påvist Covid-19.

Myndighederne har udarbejdet en let og praktisk test som kan fortælle om du er nærkontakt. Du kan finde ”Nær Kontakt Guiden” [her]

Medarbejdere med børn

Hvis medarbejderen har børn, som er smittet med Corona, håndteres det principielt som ethvert andet sygdomstilfælde hos barnet.

Det vil sige, at medarbejderen som udgangspunkt ikke har ret til betalt fravær, medmindre det er aftalt i forbindelse med aftaler om eksempelvis børns første sygedag, omsorgsdage eller lignende.

Børn der hjemsendes i forbindelse med en generel skole- eller institutionslukning

Hvis medarbejderen har børn, der hjemsendes som følge af en generel hjemsendelse, men uden selv at være testet positiv, kan medarbejderen søge om dagpenge i op til 10 dage pr. barn i alderen op til 13 år. 

Ordningen gælder alene for den ene forældre og fra første hjemsendelsesdag. Ordningen gælder indtil videre til 28. februar.

Du skal være særligt opmærksom på, at det IKKE er en ret til fravær – du kan altså godt nægte din ansatte at holde fri, hvis det er uforeneligt med den forestående arbejdsperiode.

Det er også vigtigt at pointere, at det IKKE er en refusionsret, dvs. arbejdsgiver kan ikke udbetale løn og derefter søge beløbet som refusion.

Det er KUN medarbejderen selv, der kan søge beløbet. Arbejdsgiver skal dog indberette/bekræfte fraværet på virk.dk/nemrefusion.

Generelle test- og isolationsanbefalinger

Ved tydelige egen-symptomer:

  • Selvisolation fra symptomerne viser sig og til evt. afkræftelse ved PCR-test. Ved positiv PCR-test fortsættes isolationen til symptomer forsvinder, dog mindst 4 døgn.

Ved positivt test for personer uden- eller med lette symptomer

  • Selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt ved positiv kviktest eller PCR-test.
  • Ved positiv kviktest anbefales PCR-test snarest mulig
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved hustandskontakt til smittet

  • Der anbefales kviktest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Det anbefales ikke længere at nære kontakter går i selvisolation.

Afbrydelse af isolation

Uanset ovenstående anbefalinger kan selvisolation afbrydes, når der ikke længere er symptomer. En positiv test uden symptomer (eller med lette symptomer), kræver fremadrettet kun selvisolation i 4 døgn.

Den anbefalede minimumsperiode er altså 4 døgn ved positiv test. Herefter kan isolationen afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, når symptomerne er ophørt.  

Forklaring af begreber til billedet/skemaet

 

Nær kontakt:                               

Opfylder betingelserne for at være nær kontakt, dvs. dem, man aktuelt deler bopæl og husstand med.

Betydende symptomer:         

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig.

Lette symptomer                      

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

*: Betydende symptomer, hvor der ikke er testet positivt, vil formentligt skulle behandles som et helt sædvanligt sygdomstilfælde - eksempelvis almindelig influenza. Hvis der er testet positivt, vil der kunne opnås refusion fra 1. fraværsdag. I andre tilfælde gælder den almindelige arbejdsgiverperiode.

**: Hvis PCR-test udføres som første test, skal der ikke isoleres forud for test-svar. Er det en kviktest, skal der følges op med en PCR-test.

 

Henvendelse

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk og 22924399.