+
Link til plakater med videre om Corona udarbejdet af myndighederne

Opdateret: tir 30/11/2021 09:58

 

Her er et link til de plakater med videre om mundbind, Coronapas og hygiejne, som du kan printe og skilte med i din virksomhed.

Myndighederne har udarbejdet de efterhånden meget velkendte plakater om krav om mundbind, gyldigt Coronapas, god hygiejen med videre. 

Hvis du har brug for at hente og printe materialet igen, så finder du de forskellige filer her:

Plakater og informationsmateriale fra hjemmesiden coronasmitte.dk

 

Henvendelse

Kommunikationschef i Dansk Bilbrancheråd Majbrit Berthelsen mb@dbr.dk eller tlf. 40184884.

 

+
Ansatte i butikker slipper for mundbind - hvis passet er passet!

Opdateret: tir 30/11/2021 08:14

Folketingets epidimi-udvalg har nu fastsat de endelige retningslinjer for brug af mundbind i erhvervslivet, herunder særligt detailforretninger. Kravene gælder fra den 29. november 2021.

Fra den 29. november 2021 gælder følgende med relevans til bilbranchen, herunder særligt bilforretninger:

 • I detailhandlen (herunder bilforhandlere) gælder der krav om mundbind eller visir. Der er dog ikke krav om mundbind eller visir for ansatte, hvis virksomheden stiller krav om at de ansatte har et gyldigt coronapas.
 • For større arrangementer som konferencer, foredrag, dyrskuer, messer, forlystelsesparker, bade- og legelande mv. gælder der krav om coronapas, hvis der samles mere end 100 personer indendørs og 1.000 personer udendørs. 
 • Der gælder krav om, at virksomheder, som pålægges krav om enten mundbind eller coronapas, opsætter skilte, som informerer kunderne om kravet. Du skal opsætte følgende skilte i indgangen: "Kunder og besøgende skal bære mundbind eller visir – og kan bortvises uden brug af mundbind". Du kan finde skiltet her: https://coronasmitte.dk/virksomheder-og-institutioner/plakater-og-informationsmateriale

 

Hvad er detail?

Mundbindskravet omfatter ikke værkstedsdrift, og som udgangspunkt derfor heller ikke indskrivningen. Men, hvis der foretages væsentligt salg fra indskrivningen, eksempelvis med varige udstillinger og reoler med varer, så kan det være omfattet. Der vil være tale om en konkret vurdering. Hvis indskrivningsområdet også benyttes i forbindelse med eksempelvis bilsalg, vil det være omfattet.

Et coronapas vil fremadrettet fortsat kunne udgøres af dokumentation for vaccination (14 dage efter 1. vaccine) eller en corona-test. En PCR-test vil kunne anvendes i 72 timer og et hurtigtest vil gælde i 48 timer.

I praksis betyder det, at de ansatte i bilforretningen kan undgå at iføre sig mundbind/visir, hvis du som arbejdsgiver stiller krav om, at de fremviser et gyldigt coronapas. Husk, at du skriftligt skal gøre dine medarbejdere opmærksom på, 

 • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
 • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
 • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Vedhæftet er en fil, som du kan bruge til skriftligt at informere dine medarbejdere om Corona-politikken i din virksomhed.

Læs mere i denne nyhed.

Har du spørgsmål til de nye tiltag kan juridisk afdeling kontaktes - det er som altid Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633), der står klar til at hjælpe. 

Husk også coronaguiden, der er opdateret med de væsentligste nyheder - og som du finder her!

 

+
Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere

Opdateret: tor 25/11/2021 13:13

 

Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere, har Folketinget netop vedtaget.

Som arbejdsgiver må du fra fredag den 26. november 2021 kræve, at dine medarbejdere viser gyldigt Corona-pas for at komme på arbejde.

Folketinget har nemlig torsdag formiddag vedtaget det lovforslag, som vi tidligere har skrevet ud omkring, og hvor du i artiklen kan læse mere om, hvad loven præcis dækker over. 

Hvis du vil have mere information om Corona i forhold til din virksomhed, så kan du læse Dansk Bilbrancheråds Corona-guide her. 

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103.

 

+
Nye restriktioner fra mandag den 29. november

Opdateret: man 29/11/2021 09:19

 

Der kommer nye restriktioner, der også har betydning for bilbranchen, gældende fra mandag d. 29. november 2021.

Der var på ny indkaldt til pressemøde i Spejlsalen onsdag d. 24. november med Corona som afsæt. Ikke uventet var der nye – men samtidigt gammelkendte – restriktioner på dagsordenen, som forhåbentligt kan bremse den stigende smitte, så landet kan holdes åbent vinteren over.

Restriktions-forslagene, som blev præsenteret onsdag i Spejlsalen, blev vedtaget torsdag eftermiddag, og er gældende fra på mandag.

 

Af restriktioner med særlig betydning for bilbranchen kan fremhæves:

 

Justering af gyldighedsperioden af test:

Negativ pcr-test giver i dag grønt pas i 96 timer. Det foreslås nedsat til 72 timer

Negativ kvicktest giver i dag grønt pas i 72 timer. Det foreslås nedsat til 48 timer

Mundbind:

Der genindføres mundbindskrav i detail og udvalgsvarebutikker, hvilket, som også tidligere, omfatter bilhandel.

Vi forventer på nuværende tidspunkt, at kravet i det væsentligste udformes på linje med tidligere, men vi følger naturligvis sagen, og opdaterer når lovgivningen er på plads.

Her kan du læse, hvad vi skrev om forståelsen af det tidligere mundbindskrav https://dbr.dk/nyheder/opdateret-krav-om-mundbindvisir-pr-29-10-2020

Der er endnu ikke sat en forventet udløbsdato på restriktionerne. 

 

Henvendelse
Advokat Jesper Juhlin, jsj@dbr.dk, tlf.22924399.

 

+
Ny trepartsaftale: Genindførelse af refusion for corona-ramte medarbejdere

Opdateret: tor 25/11/2021 08:35

 

Den 23. november 2021 er der indgået en ny trepartsaftale, der skal give arbejdsgivere til coronaramte medarbejdere adgang til dagpengerefusion fra første sygedag. Tilsvarende er aftalt for medarbejdere, hvis børn er hjemsendt pga. Covid-19. 

Dagpengerefusion fra første dag til medarbejdere.

For at sikre, at virksomheder, arbejdsgiver og medarbejdere kan støtte op om sundhedsmyndighederns anbefalinger omkring selvisolation m.v. ved mistanke om Covid-19, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, der genindfører arbejdsgivers ret til dagpenge til medarbejdere, der enten er smittet med Covid-19, eller er nær kontakt til en smittet. 

Hvis en medarbejder har været nær kontakt og skal gå i selvisolation, så vil vedkommende skulle aflevere en tro- og loveerklæring om, at de følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.

Aftalen indeholder også en mulighed for, at forældre med hjemsendte børn under 13 år kan få barselsdagpenge i ialt 10 arbejdsdage pr. barn pr. periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene skal søges af medarbejderen direkte - ordningen er altså hverken en ret til fravær eller løn for medarbejderen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ordningen IKKE vil give arbejdsgiver en refusions-adgang, da der IKKE er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiver.  

Der vil gælde samme krav til forældrene om, at de skal opfylde barselslovens almindelige krav til at få barselsdagpenge. 

Tilsvarende vil gælde for selvstændige, der altså også vil kunne få sygedagpenge under samme betingelser.

Hvornår er man "nær kontakt"?

Der er "nær kontakt", hvis en person har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis man har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis man samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Man bor sammen med en smittet person.
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Man har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

Hvornår gælder det fra?

Foreløbigt vil begge ordninger blive lovfæstet for perioden fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022. Der skal foretages hastebehandling af et lovforslag i Folketinget herom. 

Husk at følge med i coronaguiden, som du finder her.

For yderligere om corona-situationen og de nye lovgivninger kan juridisk afdeling kontaktes: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

+
Lovforslag: Ansattes fremvisning af Corona-pas fra d. 26. november 2021

Opdateret: tir 30/11/2021 10:17

 

Beskæftigelsesministeren har fremlagt et lovforslag, så du som arbejdsgiver fra den 26. november 2021 kan kræve, at dine ansatte fremviser et corona-pas for at møde på arbejde.

Den 18. november 2021 fremsatte Beskæftigelsesministeren det lovforslag, der skal sikre, at du som arbejdsgiver må kræve, at dine ansatte fremviser et gyldigt corona-pas for at møde på arbejde. Loven er endnu ikke vedtaget, men under behandling for at blive vedtaget. 

Loven skal behandles i Folketinget den 25. november og forventes at træde i kraft fra den 26. november 2021. Den vil kunne forlænges så længe Covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Det er i hvert fald indtil den 11. december - og formentlig meget længere. Loven har en indbygget forlængelsesmulighed helt frem til den 31. december 2022.

Disse skal skriftligt informeres

For at du kan udnytte din ret til at få forevist corona-pas, skal du skriftligt informere medarbejderne om 

 • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
 • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
 • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Husk, at hvis der er tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter, så skal de orienteres selvstændigt. 

Krav om test - og arbejdsgiver betaler

Med kravet om, at medarbejderne kan pålægges at fremvise corona-pas, følger også adgang til at kræve, at medarbejderne bliver testet og orienterer arbejdsgiver om udfaldet (hvis testen er positiv).

Test-svar skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens GDPR-politik for følsomme oplysninger, hvis arbejdsgiver modtager en kopi af svaret. 

Testen skal udføres for arbejdsgivers regning, dvs. i videst muligt omfang indenfor medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Der åbnes også op for, at der kan foretages selvtest på arbejdspladsen - forudsat at de er CE-godkendt.

Dansk Bilbrancheråd følger situationen tæt og orienterer ved nyt. 

OPDATERET d. 25. november klokken 12.30. Lovforsalget er vedtaget, og du må fra fredag d. 26. november kræve Corona-pas af dine medarbejdere.

OPDATERET d. 30. november klokken 8.07: Vedhæftet er et dokument, som du kan bruge til at skriftligt informere dine medarbejdere om, hvordan din virksomhed håndterer Corona. Hvis du læser nyheden som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, skal du trykke på "Vis foldet helt ud", som findes over billedet. Ellers kan du ikke se den vedhæftede fil.

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103.