Omsætningskompensation

Omsætningskompensation - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Ordningen gælder for virksomhedsejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden og arbejder deri, der oplever et fald på mindst 30% i omsætningen som skyldes Corona epidemien, og som ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Alle betingelser skal være opfyldt.

Både selskaber og personligt drevne virksomheder vil være omfattet af ordningen.

Hvis din personlige indkomst som selvstændig overstiger 800.000 kr. i 2020 er du ikke berettiget til kompensation. Har du allerede ansøgt, vil du skulle betale beløbet tilbage. Dette gælder også, selvom den personlige indkomst kun overstiger 800.000 kr. med ganske få kroner. 

For at være omfattet er det yderligere en betingelse, at virksomhedens omsætning er mindst 10.000 om måneden.

Hvad kan man søge om?

Virksomheder, der opfylder ovenstående betingelser, kan få kompenseret op til 75% af omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 om måneden. 

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der væsentligt har deltaget i driften før den 9. marts 2020, kan kompensationsbeløbet udgøre op til 46.000 kr.

For hvilken periode kan der ansøges?

Der kan ansøges om kompensation for højest tre måneder, i perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020.

Fra hvornår kan der ansøges ?

Ansøgningen forventes at åbne den 1. april 2020. Fristen for ansøgning er foreløbigt 30. juni 2020.

Q&A Omsætningskompensation

Hvordan skal jeg opgøre min omsætning?

Udganspunktet er, at du skal opgøre din omsætning på baggrund af samme periode i 2019. Udgangspunktet er, at du i hele perioden fra 9. marts til 8. juni skal foretage et skøn baseret på den faktiske omsætning i samme periode for 2019 - og søge for den periode. Oplever du derfor kun omsætningsnedgang i få uger, er det tvivlsomt, om du i hele perioden vil have en gennemsnitlig omsætnignsnedgang på 30 %. 

Du kan foretage dit skøn baseret på dine budgetter, men budgetterne indgår ikke i den efterfølgende dokumentation. 

Hvad gør jeg, hvis min omsætning i 2019 var væsentlig lavere end forventet i 2020?

Ordningens formål skal holdes for øje. Formålet er at danne et sikkerhedsnet for de virksomhedsejere, der har deres primære indtægtskilde fra virksomheden, og hvor denne forsvinder/formindskes midlertidigt som følge af den aktuelle Corona-krise. 

Det er ikke udelukket, at der kan foretages en konkret vurdering, eksempelvis hvis reference-perioden fra 2019 ikke er til stede eller var meget lav som følge af opstart eller lignende. Under alle omstændigheder vil kompensationen ikke kunne overstige 23.000 kr. 

Hvem får beløbet?

Beløbet vil blive udbetalt til virksomheden - dvs. den nem-konto, der tilhører virksomheden - som et skattepligtigt tilskud. Derved kan beløbet faktisk indgå i en "redningspakke" til virksomheden fremfor direkte at blive udbetalt til virksomhedsejeren. 

Hvordan opgør jeg antallet af ansatte?

Antallet af ansatte er fortryk i ansøgningen, men dette tal viser kun det antal ansatte, du havde noteret i cvr-registeret pr. årsskiftet. Tallet kan rettes. Tallet skal opgøres på baggrund af årsværk - 1924 timer om året eller 37 timer om ugen. Hvis du retter antallet vil du blive bedt om at dokumentere ændringen, og du må forvente, at der bliver en forlænget sagsbehandlingstid. 

Skal der ansøges efter "først til mølle" princippet?

Nej. Alle, der opfylder betingelserne, har krav på kompensation.

Kan jeg bruge ordningen sammen med lønkompensationsordningen?

Ja, du kan godt kombinere ordninger, men du kan ikke få den samme omkostning dækket to gange. Så du vil eksempelvis ikke kunne kombinere omsætningskompensation og sygedagengerefusion for selvstændige, hvis du er sygemeldt i perioden.

Hvad hvis jeg har flere virksomheder?

Der kan kun ansøges om lønkompensation én gang. Ejer du flere virksomheder, vil du altså kun kunne søge lønkompensation i den ene.

Hvad hvis der er flere ejere af virksomheden?

Du kan søge om kompensation, når du ejer mindst 25% af virksomheden og arbejder i virksomheden. Den samlede kompensation for virksomheden kan dog ikke overstige det samlede forventede omsætningstab.

Kan jeg anvende ordningen, hvis jeg samtidig får folkepension?

Ja; det kan du - du skal opfylde de øvrige krav i ordningen, herunder til en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. - men gør du det; så kan du. 

Er der dokumentationskrav?

Ved ansøgningen vil du skulle begrunde, at omsætningstabet er forårsaget af Corona-krisen. Ved indgivelsen af ansøgningen vil du på tro- og love skulle bekræfte de afgivne oplysninger, herunder at du ikke selv er skyld i omsætningsnedgangen.

Er der krav om revisorbistand?

Som udgangspunkt er der ikke krav om revisorbistand i forbindelse med selve ansøgningen. Men du kan risikere at virksomheden efterfølgende tages ud til kontrol, og i den forbindelse kan du blive pålagt at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Hvilke kontrol-foranstaltninger skal jeg forvente efterfølgende?

Når der iværksættes en efterfølgende kontrol, vil det først og fremmest være den faktiske omsætningsnedgang, der vurderes. Dette vil ske på baggrund af den indberettede moms for den ansøgte periode sammenholdt med tilsvarende indretning for samme periode i 2019.

Er der frister?

Ja, fristen for at søge er 30. juni 2020

Sådan gør du:

Ansøgningen skal foretages elektronisk hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk, og er åbnet kl. den 1. april 2020. 

Vi anbefaler, at du læser den vejledning, der er tilknyttet ansøgningsprocessen grundigt, forud for ansøgningens start. Vejledningen ligger på virk.dk ved indgangen til ansøgningsprocessen.