Nyt om corona-situationen

 

Covid-19 er nu igen en samfundskritisk sygdom - men hvad betyder det for dig og din virksomhed?

Covid-19 er igen en samfundskritisk sygdom, og det betyder grundlæggende, at der nu igen kan åbnes op for at indføre restriktioner rundt omkring i erhvervslivet, ligesom det vil være muligt at genindføre en del af den lovgivning, der gjorde det lettere at være arbejdsgiver under de tidligere perioder med et stort corona-fokus.

Desuden skal der igen vises Coronapas fra og med fredag d. 12. november, hvilket har betydning for virksomhedernes ejere og ansatte, hvis de skal til store sociale arrangementer.(Læs mere hos Erhvervsministeriet her).

Vi skal understrege, at der på nuværende tidspunkt:

 • ikke er indført restriktioner, der berører værksteder og bilforhandlere m.v. Hverken i form af krav om corona-pas, mundbind, areal eller lignende.
 • ikke er adgang til at kræve test af medarbejdere eller forevisning af corona-pas. Det er ganske simpelt ikke lovligt (pr. 11. november 2021)
 • ikke er refusionsmulighed, hvis en medarbejder får covid-19, har været nær kontakt til en smittet eller lignende.
 • ikke er adgang/rettigheder for medarbejdere til at nægte at arbejde ud fra en risiko-betragtning (fx. hvis medarbejderen er særligt sårbar)
 • ikke er ret til at få fri til at passe hjemsendte børn, herunder er der kun de sædvanlige rettigheder for medarbejdere i forhold til barns første og anden sygedag (læs mere her

Det betyder, at vi grundlæggende er tilbage til samme regelsæt, der normalt finder anvendelse, dvs:

 Betalingsforhold

 • Medarbejdere, der er syge, skal have deres sædvanlige sygeløn. Udgangspunktet uden overenskomst er dagpengesatsen (120,54/timen). Udgangspunktet med overenskomst er fuld løn i indtil 14 uger.
 • Medarbejdere, hvor DU har besluttet, at de skal hjemsendes, skal som udgangspunkt have deres almindelige løn.
 • Medarbejdere, der selv vælger at blive hjemme, har ikke krav på løn.  

Gennerelle gode råd

 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 • God håndhygiejne, primært håndvask – evt. håndsprit, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Host eller nys i engangslommetørklæde – alternativt i albuebøjningen
 • Sprit genstande og interiør af (hvis du er i skadesbranchen, så husk at skrive din tid på for dette)

Vi holder naturligvis øje med ændringer i lovgivningen, der har betydning for virksomhederne, og vil - i fornødent omfang - også genoptage opdateringen af Coronaguiden. 

Spørgsmål om corona kan stilles til juridisk afdeling; dvs. juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03), advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) eller advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33).