Miljøzoner og varebiler - læs sidste nyt!

Dansk Bilbrancheråd har modtaget en del henvendelser efter, at Miljøstyrelsen i går den 27. maj har udsendt et brev om miljøzoner til ejere af ældre diesel varebiler registreret før 1. januar 2007.

Filter nødvendigt

Disse varebiler må efter den 1. juli 2020 ikke længere køre i miljøzonerne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense, medmindre de har eller får monteret et partikelfilter, som skal være godkendt og registreret på bilen.

Selvom reglerne har været kendt længe, og der tidligere har været skrevet om det (Nu indføres der miljøzoner i de større danske byer), er det åbenbart kommet som et chok for mange.

Svær dispensation

Vi bliver spurgt, om vi ikke kan gøre noget ved det, og desværre er der kun den ene løsning at få monteret et filter. Desværre er der fortsat biler, hvor det ikke er muligt at få et godkendt filter, og den eneste mulighed for ejere af disse biler er at søge dispensation.

Reglerne om miljøzoner indeholder dispensationsmuligheder, men disse er meget begrænsede, og det fremhæves, at miljø- og sundhedshensyn altid går forud for hensynet til at meddele dispensation.

Veterankørsel undtaget

Det skal bemærkes at køretøjer godkendt til veterankørsel er undtaget fra kravet om partikelfilter.

De nærmere regler, herunder også om dispensationsadgang, kan læses på www.miljoezoner.dk

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars Ellegaard på lej@dbr.dk / 20 45 16 33 eller Jesper Juhlin på e-mail jsj@dbr.dk eller telefon 22 92 43 99