Nu muliggøres nul-emmissionszoner

Et nyt lovforslag skal muliggøre lokale nul-emmissions-zoner over hele landet. Lovforslaget vil også ændre bødefrekvensen for kørsel i miljøzoner uden partikelfilter/tilstrækkelig Euro-norm.

Som led i regeringspartiernes aftale fra september 2021 omkring miljøinitiativer i grønne byer, er der nu fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt for kommunalbestyrelser over hele landet at indføre nulemmissionszoner.

Iht. lovforslaget skal der kunne vælges mellem de to følgende typer af zoner:

  • Forbudszone for al persontrafik, der ikke har nul-udledning
  • Forbudszone for al trafik, der ikke har nul-udledning

Lovforslaget skal behandles i efteråret 2022 og forventes at træde i kraft fra 1. april 2023. Fra dette tidspunkt vil kommunalbestyrelserne altså kunne udarbejde konkrete beslutninger lokalt, der skal sendes i høring i offentligheden først.

Det er understreget, at der skal indføres dispensationsmuligheder, men den nærmere udmøntning heraf foreslås delegeret til Miljøministeret. Det forventes derfor, at der fortsat i en eller anden udstrækning vil være mulighed for at bo og drive erhverv fra en nul-emmissionszone.

Om hyppigheden af bøder i forbindelse med uberettiget indkørsel i miljøzoner

Derudover indeholder forslaget et tiltag omkring bødefrekvens for overtrædelse af de eksisterende miljøzone-regler; dvs. hvor ofte, der bliver udstedt en bøde, hvis man kører ind i en miljøzone uden at have partikelfilter eller tilstrækkelig Euro-norm.

Iht. forslaget vil der kun skulle udstedes en bøde for overtrædelse af miljøzonereglerne (dvs. uretmæssig kørsel ind i en miljøzone) pr. påbegyndt uge, modsat i dag, hvor bøden falder for hvert påbegyndt døgn; hvis - selvfølgelig - bilen ikke køres ud igen og på ny kører uretmæssigt ind. 

Der er ikke lagt op til en forhøjelse af bødestraffen, hvorfor Dansk Bilbrancheråd ser med tilfredshed på denne del – særligt for de medlemmer, der har udlejningsbiler, hvor lejer uretmæssigt kører ind i en miljøzone og bliver der mere end ét døgn.

Du kan læse mere om miljøzoner her.

Henvendelse

For yderligere om høringen og miljøzoner kan du kontakte juridisk chef, Johanne Berner, på jbh@dbr.dk eller telefon 2241 5103.