Skærpelse af miljøzonekravene fra 1. oktober 2023

Den 1. oktober 2023 træder nye miljøzonekrav i kraft. Fra denne dato må dieseldrevne personbiler ikke køre i miljøzoner uden partikelfilter. 

Personbilerne bliver altså omfattet af de samme udfordringer med at få skaffet og eftermonteret partikelfiltre, hvis bilerne fortsat skal køre i miljøzoner. Det gælder uanset, om bilen ejes eller bruges af en borger, der allerede bor i zonen. 

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en planche til borgere om partikelfiltre, hvor borgeren kan finde vej til at leve op til reglerne. Den finder du her.  

Dispensation kan søges

Det er fortsat en udfordring at finde godkendte partikelfiltre til alle biler, og det må forventes, at en del biler ganske enkelt ikke når at få partikelfilter eftermonteret. 

Der er indført en mulighed for at søge dispensation, hvis man eksempelvis bor i en miljøzone og har en bil, der ikke umiddelbart kan skaffes et godkendt filter til. 

Er din kunde i tvivl om sin bil, bør man altid starte med at slå bilen op på www.miljoezoner.dk

Henvendelse 

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt Advokatfuldmægtig Rasmus Hjelmer Hansen på rsh@dbr.dk eller 22924399.