Nu indføres der miljøzoner i de større danske byer

Husk, at den 1. juli træder miljøzonerne  1. fase i kraft. Se kort over miljøzonerne nedenfor. Det forventes, at der primo juni vedtages lovgivning som muliggør at elektronisk aflæsning af nummerplade kan sammenkobles med data i motorregisteret, hvilket vil sikre en effektiv håndhævelse og kontrol af de nye zoner.

DIESELDREVNE VAREBILER (DER VEJER OP TIL 3,5 TONS):

  • Trin 1: Fra 1. juli 2020: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.
  • Trin 2: Fra 1. juli 2022: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter
  • Trin 3: Fra 1. juli 2025: Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter

DIESELDREVNE TUNGE KØRETØJER (BUSER OG LASTBILER):

  • Trin 1: Fra 1. juli 2020: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.
  • Trin 2: Fra 1. juli 2022: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jesper Juhlin på e-mail jsj@dbr.dk eller telefon 22 92 43 99

 

Nyttige links:

Miljøministeriet infoside https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner/nye-regler-om-miljoezoner-fra-1-juli-2020/

Miljøministeriet Q&A https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner/spoergsmaal-og-svar-om-de-nye-regler/

Miljøzone København: http://ecosticker.applusbilsyn.dk/fileadmin/Ecolabel/Miljozonekort/copenhagen_MiljozonenUdvidetKortA3_lav.pdf

Miljøzone Aalborg: http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone

Miljøzone Odense: https://www.odense.dk/erhverv/byggeri-og-miljoe/transport/miljozone

Miljøzone Aarhus: https://aarhus.dk/virksomhed/transport/miljoezone-i-aarhus/#1