Dansk Metal har igen lærlingekampagne

 

Dansk Metal afholder den sædvanlige efterårskampagne i perioden 25. oktober til 19. november.

I denne periode vil Dansk Metal have et særligt fokus på lærlingene i metal-branchen og besøge dem på virksomhederne. Besøget har til formål at styrke det lokale samarbejde mellem virksomhederne og fagforeningen, herunder at sikre, at lærlingene har de vilkår, de skal have.

Som noget nyt i år vil Dansk Metal præsentere LærePladsService, hvor du som mester kan få hjælp til at finde den rigtige lærling. Dansk Metals nye tiltag er ét blandt mange, der skal sikre et større optag af lærlinge, et større udvalg af lærepladser og et bedre match mellem lærling og læreplads, således at manglen på faglærte kan komme til livs.

Det er væsentligt at pointere, at Dansk Metal ikke har krav på at få adgang til virksomhedens lokaler eller at tale med medarbejderne i arbejdstiden.

Fra Dansk Bilbrancheråds side vil vi dog anbefale, at besøgene opfattes konstruktivt og at eventuelle uhensigtsmæssige besøgstidspunkter håndteres ved at planlægge et konkret tidspunkt, der passer bedre - det kunne være i forlængelse af frokostpausen eller lignende. 

Brug DBR Arbejdsgiverforening til regler om lærlinge, økonomisk støtte og samværd

Husk også, at Dansk Bilbrancheråd har en arbejdsgiverforening - DBR Arbejdsgiverforening - hvor netop lærlinge er i fokus. Her kan du få hjælp til de regler, som lærlinge er omfattet af, blandt andet pension, forsikring og andet. Med et medlemsskab af DBR Arbejdsgiverforening er du med til at sikre ordentlige forhold for dine lærlinge, og kan samtidig vise dette overfor Dansk Metal.

Et medlemsskab af arbejdsgiverforeningen kan desuden p.t. udløse et tilskud til lærlingens kørekort på 5.000 kr., en lærlingebonus på 10.000 kr., når lærlingen er færdigudlært og betaling af svendebrev på ca. 2.500 kr. Derudover er der i arbejdsgiverforeningen både en fond til efteruddannelse af mekanikere og andre metal-arbejdere og en fond til efteruddannelse af mester selv.

I oktober har DBR arbejdsgiverforening budt velkommen til to nye arbejdsgivere - der begge har et særligt fokus på lærlinge. Velkommen til Kildevangs Auto ApS, Slagelse (hvis kvindelige lærling netop har fået 12 til svendeprøven på Skjern Tekniske Skole) og Brandelev Auto, Næstved.  

Og p.t. inviterer arbejdsgiverforeningen til Ræs og Rødvin den 12. november 2021 i Racehall CPH - og du kan nå at tilmelde dig endnu. Se her: Ræs og rødvin.

Vil du høre mere om DBR arbejdsgiverforening kan du kontakte daglig administrator, Johanne Berner, på jbh@dbr.dk eller 22 41 51 03.

Tun din fremtid - også for dig!

Og når vi snakker lærlinge - så husk, at du kan nå at blive certiceret som Tun din fremtid-værksted. For kun 495,- kan du bliver certificeret og komme med på Danmarkskortet her!

Certificeringskrav og tilmeldingsblanket er vedhæftet.

Du kan høre mere om Tun din fremtid hos lærlingeansvarlig konsulent, Johanne Berner, jbh@dbr.dk eller 22 41 51 03.