Omkostningsrefusion

Omkostningsrefusion - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Ordningen gælder på tværs af brancher. Betingelser for at kunne søge er, at det forventede fald i omsætningen overstiger 40% og at de fast omkostninger udgør mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. april.

Hvad kan man søge om?

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

For hvilken periode kan der ansøges?

Du kan maksimalt søge kompensation for tre månder i perioden 9. marts til 9. april

Fra hvornår kan der ansøges ?

Så snart der er nyt om det, publicerer vi det her på siden. Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Q&A Omkostningsrefusion

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen:

  • Nedgang 40-60 %: Kompensation 25 %

  • Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
  • Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

Hvad hvis min nedgang i omsætningen senere viser sig at være under 40% ?

Så vil du skulle betale refusionsbeløbet tilbage.

Hvad hvis min nedgang i omsætningen senere viser sig at være mere 40% ?

Du kan ske efterregulering af refusionen, så den svarer til det faktiske omsætningstab når det er endelig klarlagt.

Sker ansøgning efter "først til mølle princippet"?

Nej; Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Sådan gør du:

Ansøgningen skal ske elektronisk, og forventes at åbne i uge 13. Vi opdaterer siden, når ansøgningsprocessen er åbnet.