Vi er skeptiske overfor elbiler

Elbilen er endnu ikke et attraktivt valg, når vi anskaffer os en ny bil. Det viser en undersøgelse fra Ingeniørforeningen, IDA, der har spurgt 2.000 borgere om, "hvis du stod for at anskaffe en bil, ville du så købe en elbil?" Her svarer kun én ud af 10, at de helt sikkert ville anskaffe en elbil.

Ingeniørforeningen har udsendt en pressemeddelelseI vedrørende denne undersøgelse.

For dyr for Danmark

Men omstilling af den danske transportsektor er nødvendig for at reducere vores klimabelastning, og her kan elbilerne ifølge mange eksperter være en del af løsningen.

Regeringen barsler med en klimalov, og IDA mener, at transporten spiller en nøglerolle. I dag udgør elbiler under 0,5 procent af den samlede bilpark, og skal den andel hæves, skal både bilbranchen og borgerne have klare pejlemærker. Transportminister Benny Engelbrecht har i efteråret været i Norge for at se på, om Danmark skal kopiere den norske elbilsatsning med moms- og afgiftsfritagelse, som alene i første halvår af 2019 har resulteret i, at såkaldte nuludslipsbiler har erobret en markedsandel på 40 pct. af det samlede salg af personbiler i Norge. Men den model er for dyr for Danmark, mener Benny Engelbrecht.

Store tilskud

 - Vi håber, at den kommende klimalov indeholder en strategi og en handlingsplan for 100 pct. fossilfri transport, der gælder både den individuelle og den kollektive transport. Derfor er et naturligt skridt som følge af det, at regeringen også fremskynder, at vi får flere elbiler på vejene, og det kan vi gøre ved at ændre registreringsafgifterne, så de favoriserer elbilerne. For vi bliver nødt til at kigge på en eller anden form for afgiftsfritagelse. Lyt til Klimarådets anbefaling om at give et tilskud på 50.000 kr. til alle, de køber en ny elbil, udtaler Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA, i pressemeddelelsen.