Bred aftale om finansiering af ladeinfrastruktur

Volkswagen AG

En halv milliard kroner skal i 2021 og 2022 anvendes til at udbygge, optimere og forberede ladeinfrastrukturen i Danmark. Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet. 

Formålene med aftalen er at understøtte grønne indenrigsfærger, yde tilskud til opsætning af ladestandere og yde tilskud til grønne lastbiler. Allerede i 2021 skal der anvendes 275 millioner kroner. Dette beløb skal i første omgang anvendes til at medfinansiere ladestandere ved boligforeninger og på offentligt tilgængelige steder - også selvom disse steder er privat ejet. 

Den resterende pulje på 200 millioner kroner skal først anvendes i 2022, hvor fokus også bliver på at få etableret ladestandere på kommunale, regionale og private områder. I 2022 vil der også kunne søges om tilskud til køb af grønne lastbiler. 

I den politiske aftale er der også taget stilling til, hvornår forhandlingerne omkring en række øvrige forhold fra Eldrup-kommissionens rapport, skal påbegyndes. Det handler blandt andet om kommunernes involvering i udruldningen af ladeinfrastrukturen, og hvordan det bedst sikres at det bliver let at være el-bils-ejer.  

Det interessante for værkstederne er, at der allerede i år er øremærket et beløb på 65 millioner kroner til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer. Det forventes at dette beløb også vil kunne søges til fx bilvirksomheder, der jo alt andet lige har et naturligt flow af netop køretøjer. 

Der afventes p.t. den endelige lovgivning, og så snart den er på plads, så melder vi naturligvis ud.