Udskydelse af betalingsfrist for SKAT - juni 2021

For at undgå likviditetsudfordringer udskyder SKAT juni-betalingen af A-skat og AM-bidrag til januar 2022, ligesom tilbagebetaling af A-skattelån for januar 2021 flyttes fra november 2021 til november 2022.

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt en udskyldelse af de forskellige betalinger af skat, herunder etablerede skatte-lån for at undgå en likviditetsmæssig bombe under de små- og mellemstore virksomheder. Med aftalen skal det sikres, at betalingerne ikke falder oveni hinanden. 

Skatteministeriet forventer, at udskydelserne vil frigive likviditet for ca. 27 mia. kr. 

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99