Rigsrevisionen revser Motorstyrelsen – der er ikke orden i huset!

I den netop udgivne årlige rapport fra Rigsrevisionen får SKAT alvorlig kritik for (stadig) ikke at have fået styr på opkrævning af ejer- og vægtafgift for person- og varebiler samt campingvogne og traktorer. Dansk Bilbrancheråd er bekymret.

”Statsrevisorerne finder det meget kritisabelt og bekymrende, at der igen er konstateret en række regelbrud og forvaltningsmangler på skatteministeriets område til trods for at ministeriet i en årrække har kendt til flere af de konstaterede regelbrud og forvaltningsmangler”.

Sådan ledsager Rigsrevisionen sin tre-punkts konklusion i den årlige rapport for 2021, der netop er offentliggjort. Konsekvenserne er, at staten mister penge og at borgernes retssikkerhed tilsidesættes – og hvad der er værst, fremgår ikke. Revisorerne opfordrer på det grundlag til, at der ses nærmere på, om SKAT skal have flere ressourcer.  

Hvad er der galt?

Rigsrevisionen har gennemgået statsøkonomien for 2021 med fokus på, om alle offentlige myndigheder overholder loven – både, når der er til fordel for borgerne, og når det er til fordel for staten. Et af de helt grelle tilfælde, er fundet hos SKAT - i skikkelse af Motorstyrelsen.

Et af de mest markante fund er, at der er blevet opkrævet partikeludledningsafgift for 16.000 varebiler. Uretmæssigt. Bilerne var altså forsynet med partikelfilter – men ikke desto mindre fik brugerne en opkrævning – og har betalt. Der er foreløbigt foretaget genberegning af ca. 2.400 af bilerne – til en samlet værdi på ca. 6.6. mio. kr. som er blevet tilbagebetalt. Det svarer til ca.  2.750 kr. pr. køretøj. Tilbage mangler altså ca. 13.600 køretøjet – og ganget op med det nu tilbagebetalte beløb, skal SKAT altså forvente at tilbagebetale yderligere knap 37.5 mio. kr.

Grøn ejerafgift som særligt problem

Den grønne afgift har også i væsentligt omfang driller Motorstyrelsen. Rigsrevisionen påpeger

  • At knap 7.000 køretøjer er blevet opkrævet 65 mio. kr. for meget i grøn ejerafgift,
  • At 776 køretøjer er blevet opkrævet ca. 2.7 mio. kr. for lidt i grøn ejerafgift,

Begge dele er opstået som følge af en systemopdatering fra 2019, hvor mange køretøjer fik fejl i deres brændstofforbrug i DMR. Trods fejlens mange år på bagen, er der altså fortsat ikke foretaget en tilstrækkelig oprydning. 

Derudover påpegede Rigsrevisionen

  • At der for ubetalt afgift (vægt og ejerafgift) ikke er tilskrevet renter. Dette alene giver et hul i statskassen på knap 135 mio. kr.
  • At der kører ca. 63.000 køretøjer rundt på de danske veje uden at have betalt vægt eller ejerafgift – nummerpladerne herfra burde være blevet inddraget; men er ikke blevet det.

Dansk Bilbrancheråd er bekymret

De store huller i og omkring noget så basalt som løbende afgifter, bekymrer Dansk Bilbrancheråd. Hvis SKAT i skikkelse af Motorstyrelsen ikke kan håndtere en så – forholdsvis – simpel opgave, og nu skal bruge utallige ressourcer på at få rettet op på de fejl, så er det klart, at det også kniber med de store opgaver.

Det er næppe Motorstyrelsens fejl – men Dansk Bilbrancheråd vil se frem til, at der tilflyder Motorstyrelsen flere ressourcer; det har rådet slået på tromme for i årevis. Især, hvis ressourcerne også kan anvendes til et højere kontroltryk.

Henvendelse

For yderligere om rapporten kan direktør Erik S. Rasmussen kontaktes på 40414399 eller esr@dbr.dk.