Slut med forhøjet skrotpræmie - kassen er tom

Mere end 9.000 dieselbiler er skrottet, siden ordningen med forhøjet skrotningspræmie til ældre dieselbiler blev indført d. 24. februar. Nu bare et par uger senere er puljen på 26 millioner kroner tom.

Ikke flere ansøgninger

Miljøstyrelsen lukkede for nye ansøgninger mandag den 9. marts. Ejere af ældre dieselbiler har dermed ikke længere mulighed for at få del i den forhøjede skrotpræmie på 5.000 kroner, men må nøjes med den normale takst på 2.200 kroner.

Efter planen skulle ejere af dieselbiler fra før 2006 ellers have haft mulighed for at søge om den forhøjede skrotpræmie på 5.000 kroner frem til 31. marts. I stedet må de nu nøjes

Del af 100 millioner kroner

De 26 millioner kroner var anden del af en større pulje på i alt 100 millioner kroner. Den store pulje stammede fra den tidligere VLAK-regerings klima- og luftudspil, og pengene skulle bruges til at få de ældre dieselbiler væk fra vejene. Første del af puljen blev udbetalt sidste forår, hvor pengene også forsvandt som dug for solen på en varm forårsdag..

I alt har knap 36.000 dieselbiler modtaget den højere skrotpræmie.