Skrotningsgodtgørelsen

Den forhøjede skrotningsgodtgørelse på 5.000 kr. for dieselbiler fra før 2006 foreslås forlænget i hele 2021. Der er afsat i alt 100 mio. kr. til ordningen, der således foreslås forlænget efter "først til mølle"-princippet.

Ordningen gennemføres ved en bekendtgørelse, der træder i kraft 1. april 2021. Ansøgningprocessen er ikke åben endnu, men vi følger sagen, og informerer direkte i nyhedsbrev når der er tilfældet. 

For yderligere oplysninger kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99