Ophør af de nordjyske kompensationsmuligheder

Fra den 22. november 2020 er lønkompensationsordningerne for de 7 nordjyske kommuner ophørt. Dette svarer til det tidspunkt, hvor rejserestriktionerne på tværs (og til og fra) de 7 kommuner blev lempet, således, at medarbejderne igen måtte kaldes på arbejde, uanset hvor de bor i forhold til deres arbejdsplads.

Hvis du har haft hjemsendt medarbejdere, herunder udenfor egen kommunegrænse, efter regeringens opfordring i perioden fra den 7. til den 20. november, vil du derfor fortsat kunne søge lønkompensation for denne periode, men altså ikke efterfølgende. Dette gælder umiddelbart uanset, om bilejerne igen bestiller arbejde på værkstedet.

Flere har kontaktet sekretariatet og spurgt, om det er muligt at gennemtvinge ferieafholdelse, eller afholdelse af feriefridage, med forkortet varsel. Som situationen er nu, vurderer vi ikke at det er muligt. Det kan selvfølgelig ske ved gensidig aftale, men ikke ved ensidigt påkrav.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99