Lønkompensationsordningen forlænges

Lønkompensationsordningen forlænges

Den 14. januar 2021 er der indgået en ny aftale om forlængelse af lønkompensationsordningen frem til den 7. februar 2021.

Ordningen fortsætter i det væsentligste som vi kender den, men med følgende mindre ændringer omkring lønmodtagerens bidrag med ferie:

  • Hver medarbejder skal bidrage med én feriedag/afspadseringsdag/selvbetalt fridag pr. hjemsendelsesmåned. En måned er 28 dage i den sammenhæng.
  • Hver medarbejder skal dog bidrage med én feriedag/fridag i de første 21 dage, medarbejderen er omfattet af lønkompensation.
  • En medarbejder, der er hjemsendt mindre end 21 dage skal ikke bidrage med en feriedag/selvbetalt fridag.
  • En medarbejder kan højst bidrage med 5 feriedage/fridage i den samlede periode, han er hjemsendt.

Hvis du har nedsat dine medarbejdere i løn som følge af Covid-19, så skal medarbejderne ikke bidrage med feriedage som ovenfor anført.

Lønkompensationsordningen skal revurderes primo februar, hvor der forhåbentlig også er overblik over perioden efter 7. februar 2021.

Såfremt du har spørgmål er du velkommen til at kontakte Jesper Juhlin på 22 92 43 99, Lars Ellegaard 20 45 16 33 eller Johanne Berner Hansen på 22 41 51 03