Ny lønkompensationsordning gælder nu hele Danmark

Regeringen har i en pressemeddelelse 10. december 2020 oplyst, at lønkompensationsordningen der blev etableret i foråret 2020, genoplives. Den gamle ordning er udløbet, så i praksis er der tale om en ny midlertidig ordning, som hviler på de grundlæggende principper fra den tidligere ordning.

Varighed:

Ordningen vil vare fra 9. december 2020 og frem til det tidspunkt hvor restriktionerne løftes, hvilket for nuværende er 3. januar 2021. Det fremgår af 3-parts aftalen, at når den nye midlertidige lønkompensation ophører, så erstattes den af ordningen for arbejdsfordeling.

Særligt om helligdage i forbindelse med julen

For den nye midlertidige ordning gælder dog særligt, at den vil strække sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den kompenserede periode.

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejderne, men det er forventet, at mange i forvejen har planlagt ferie eller fridage over juleferieperioden. Det forudsættes, at allerede planlagt ferie eller fridage, der er aftalt forud for 9. december, afholdes som planlagt. I øvrigt gælder ferielovens almindelige varslingsregler, også under kompensationsperioden.

Hvad kan der søges om:

Beløbende er uændrede i forhold til den tidligere lønkompensationsordning. Det vil sige, at der for medarbejdere ansat før 7. december 2020 og for:

  • Timelønnede kan søges om 90% af lønomkostningen, dog maksimalt 30.000 kr. pr. medarbejder om om måneden.
  • Funktionærer kan søges om 75% af lønomkostningen, dog maksimalt 30.000 kr. pr. medarbejder om måneden.

Betingelser:

Også de betingelser, der skal opfyldes for at kunne søge om lønkompensation, er som vi kender dem. Det vil sige:

  • Det er en betingelse for at kunne søge, at virksomheden ellers står over vor at skulle varsle afskedigelse af mindst 30% af medarbejderne.
  • Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i perioden.
  • Der kan ikke søges for medarbejdere, der udfører arbejde som hidtil hjemmefra.
  • Der må ikke foretages økonomisk begrundede afskedigelser i ansøgningsperioden.
  • I modsætning til den tidligere ordning, vil det denne gang være muligt at søge om kompensation for et Pnummer alene, forudsat ovenstående betingelser alle er selvstændigt opfyldt for det pågældende P-nummer.

Det fremgår herudover af aftalen, at øvrige betingelser følger den tidligere lønkompensationsordning fra forår og sommer 2020. Det kan du læse mere om på vores Coronaguide på Intranettet.

Som med de tidligere ordninger, er der endnu kun tale om en politisk aftale, som skal gennem en lovgivningsproces, inden den faktiske ansøgning kan åbne. Vi følger sagen, og holder informerer løbende på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99