Øretæver til politiet - tilsidesætter væsentlige konkurrencehensyn i udbud    

En lang række af mindstekravene i Rigspolitiets udbud om vedligeholdelse af biler er blevet vurderet ulovlige af Udbudsklagenævnet. Rigspolitiet har derfor valgt at annullere det næsten færdige udbud og starte forfra; uden de konkurrenceforvridende mindstekrav i udbuddet.

Rigspolitiets netop gennemførte – og næsten afsluttede – udbud om vedligeholdelse af fire-hjulede køretøjer har været vurderet af Udbudsklagenævnet. Det skete i forbindelse med, at CAC - repræsenteret af Din Biladvokat - havde klaget over udbuddet.

Klagesagen har nu fundet sig en foreløbig afgørelse ved en delkendelse fra klagenævnet. Her vurderer klagenævnet, at Rigspolitiet måtte forvente at tabe sagen på en række punkter - og disse punkter er helt afgørende for, at de mærkebundne værksteder ikke forfordeles af Rigspolitiet.

Følgende mindstekrav var ulovlige

Blandt andet – og væsentligt for den frie og lige konkurrence – vurderede Udbudsklagenævnet, at følgende mindstekrav var ulovlige og i strid med de konkurrenceretlige regler; som Rigspolitiet naturligvis også skal følge – uanset deres oplyste helt særlige behov:

  • Kravet om, at der skal anvendes køretøjsproducentens relevante specialværktøj,
  • Kravet om, at der skal anvendes køretøjsproducentens test, kalibrerings- og diagnoseværktøj og
  • Kravet om, at leverandøren altid skal benytte originale reservedele og forbrugsstoffer (OEM.

Disse tre betingelser var – sammen med et krav om, at leverandøren skulle kunne udføre garantireparationer – kernen i hele klagen. 

Konkurrencelovgivningen blev overtrådt

Samlet set vurderede Udbudsklagenævnet altså, at Rigspolitiet ikke havde iagttaget den helt særlige, underliggende konkurrencelovgivning, som gælder for markedet mellem de frie, uafhængige, værksteder og den mærkebundne del af branchen.

Dansk Bilbrancheråd ser med stor tilfredshed på, at Rigspolitiet nu sendes retur i arbejdstøjet – forhåbentlig udarbejdes der nu et udbudsmateriale, der overholder konkurrencelovgivningen; så det bliver skarpeste pen på prisen, der vinder, og ikke blot skiltet på facaden.

Din Biladvokat førte sagen for CAC ved advokat Johanne Berner, der udtrykker stor tilfredshed med afgørelsen:

"Afgørelsen viser, at offentlige udbud også - og selvsagt - skal overholde og respektere de helt særlige konkurrenceforhold, der gør sig gældende indenfor auto. Der må ikke ske en forfordeling af de mærkebundne værksteder, sådan som Rigspolitiet havde lagt op til. Derfor er afgørelsen helt essentiel for det fremtidige arbejde for at sikre de frie værksteder og frie grossisters rettigheder; Loven skal overholdes - uanset hvem man er".

Sagen er den første af sin art for den frie del af branchen og Dansk Bilbrancheråd vil nøje monitere det forestående udbud. 

Hele kendelsen kan læses her: Kendelse fra Klagenævn for udbud

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Johanne Berner på jbh@dbr.dk eller på 22415103.