Dansk Bilbrancheråd påtaler servicemeddelelse fra Ford

Dansk Bilbrancheråd har påtalt en vending omkring forkert brug af løftepunkter i en servicemeddelelse fra Ford - og Ford beklager; de frie værksteders dygtighed beklikkes ikke.

Hen over efteråret fik ejere af Ford Kuga Phev-biler et brev fra Ford, med temaet: Vigtigheden af at anvende korrekte løftepunkter.

I brevet havde Ford anført, at de havde kendskab til biler, der var blevet skadet som følge af, at der var anvendt forkerte løftepunkter. I tillæg hertil lød det:

”Disse skader kan skyldes, at uautoriserede værksteder eller kunder har benyttet forkerte løftepunkter ved løft af køretøjet”

og at:

”Hvis du får dit hjul eller dæk skiftet hos et uautoriserede værksted, skal du sørge for, at værkstedet er opmærksom på de korrekte løftepunkter vist i din instruktionsbog”.

En sådan orientering af kunderne kunne rådet ikke sidde overhørig. Derfor udbad rådets juridiske chef Johanne Berner sig dokumentation for udtalelserne.

Ford beklager

I et svar fra Fords advokat beklages den valgte formulering nu. 

I svaret understreger Ford, at der er eksempler på de omtalte skader, men at det ikke har været hensigten at miskreditere de frie, uafhængige værksteder. Det oplyses samtidig, at meddelelsen på ingen måde har haft til hensigt at fraråde kunderne at bruge uafhængige værksteder eller stille spørgsmålstegn ved deres kompetencer. 

Dansk Bilbrancheråd stiller sig for nuværende tilfreds med svaret, der er kommet forholdsvis hurtigt efter rådets henvendelse. 

Dansk Bilbrancheråd er fortsat vagtsomme

Vi er dog meget opmærksomme på den type af markedsføringsmæssige tiltag, der kan forvrænge konkurrencen mellem de frie, uafhængige værksteder og de mærkebundne,

Sådan udtaler Johanne Berner, juridisk chef, sig om sagen og fortsætter:

Løftepunkter - og anvendelsen af de korrekte - er dog et kritisk punkt for stadigt flere biler, og derfor vil vi opfordre alle vore medlemmer til at være særlig opmærksomme herpå, når en ny bilmodel kommer ind på værkstedet. Sker der en skade som følge af forkert brug af løftepunkter, så er der alt andet lige et ansvar hos værkstedet. 

Er du i tvivl, så konsulter bilens egne oplysninger. 

Henvendelse

Har du kommentarer eller har eksempler på lignende breve fra mærkerne, da kontakt Johanne Berner på tlf. 22415103 eller mail jbh@dbr.dk.