Nye restriktioner – hovedstadsområdet og resten af landet

Fra den 7. december indføres der en række nye restriktioner for hovedstadsområdet, der baserer sig på kraftige anbefalinger. Derudover indføres der landsdækkende, egentlige krav ud over de eksisterende anbefalinger og krav.  

I hovedstadsområdet – 17 kommuner – er størstedelen af de særlige restriktioner indført som kraftige anbefalinger. Det er dog væsentligt at pointere, at der fortsat ikke er tale om egentlige juridiske krav. 

Følgende kraftige anbefalinger skal især fremhæves for hovedstadsområdet:

  • arbejdspladser opfordres til i videst muligt omfang at omlægge til hjemmearbejde,
  • opgaver, der forudsætter fysiske fremmøde, bør overvejes udskudt til efter nytår,
  • medarbejdere mellem 15 og 25 år opfordres til at lade sig teste inden jul.

For hele landet - også hovedstadsområdet - gælder derudover følgende – der indføres som egentlige krav:

  • Butikker med mellem 2.000 og 4.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2.
  • Butikker med mellem 5.000 og 9.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 12 m2
  • Der skal indføres ensretning i butikker over 2.000 m2 baseret på ”højrekørsel”.

Foreløbigt gælder restriktionerne frem til den 2. januar 2021.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 - Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33