Ny funktion i Autotaks/FORSI - Endelig får autolakerer adgang til Forsi

Efter en lang og intens kamp med F & P er det endelig lykkedes, fra den 7. april 2021 at få Autotaks opdateret med en funktion, der gør autolakererne til ‘rådgivere’, inden den samlet skadesrapport sendes. Det betyder, at der kan sendes et udkast på en skadesrapport mellem skadecentre og autolakereren.

Samarbejdet mellem hovedleverandør (reparationsværksted) og underleverandører (autolakerer) er kun muligt, hvis parterne forstår og er enige med hinanden om pris og udførelse.
I Danmark har skadesbranchen i mange år været præget af, at autolakererne ikke har haft mulighed for at hjælpe reparationsværkstederne med beregningen af lakopgaver direkte inde i Autotaks/FORSI, men nu er muligheden åbnet. Forsikring & Pension, der er ansvarlige for systemet, har gjort det muligt for autolakereren at  komme med rettelser og kommentar til den beregning som reparationsværkstedet har lavet, før rapporten sendes til godkendelse.
Autolakerernes adgang til Autotaks/FORSI skabes via den allerede kendte B2B forbindelse, som findes i systemet. Rettelserne sender autolakereren via tjatbord og tastes ind i systemet af reparationsværkstedet.

 
Det er en i mange år efterlyst funktion, som nu er tilgængelig, men hvorvidt det kommer til at hjælpe autolakererene med en mere korrekt betaling på lakeringsopgaver, er tvivlsomt. 
Forsikringsselskaberne har deres helt egen mening om, hvad de vil betale for og til hvilken pris. Man kan fristes til at tro, at den nye funktion kommer som et plaster på det sår, der vil komme når starttiden i løbet af året ændres fra, at være "næsten" fast til at blive variabel. Vi ved også, at nogle forsikringsselskaber er klar med fastprislister, der skal implementeres så snart lejligheden byder sig. Når disse fastprislister introduceres, vil det begrænse muligheden for individuel betaling på lakeringsarbejde.
Dansk Bilbrancheråd opfordre selvfølgeligt reparatørværkstederne til at bruge funktionen i det omfang det er muligt i en i forvejen travl hverdag.

Der er lagt en kort video ud, så alle brugere kan se, hvordan den nye funktion skal bruges. Se videoen KLIK HER
Vejledning fra F & P til funktionen KLIK HER 

HUSK OGSÅ
Dansk Bilbrancheråd tilbyder at gennemgå din beregningsrapport før du sender den til godkendelse.
For en fast pris på 299,00 kr. pr. beregning gennemgår vi din beregningsrapport og sikre, at du har fået alle positioner med på karrosseri og lakarbejde, samt de nødvendige forbrugsmaterialer.

For yderligere kontakt teknisk konsulent Finn Larsen på telefon 51 30 93 69 eller e-mail fl@dbr.dk