Vigtigt: Ændring af Starttid på lakering

Fra 3. januar 2024 ændres den måde starttiden i Autotaks genereres på i reparationstilbud udarbejdet i Autotaks/FORSI.

Først i det nye år ændres starttiderne på lakering. Forsikring & Pension som er ansvarlige for Autotaks/FORSI i Danmark har lavet video og vejledning som alle der udarbejder reparationstilbud bør se og sætte sig grundigt ind i!

Læs vejledningen her og se videoen nedenfor.

Hvad føre omlægningen af starttiden på lakering med sig?

Om omlægningen af starttiden giver forsikringsselskaberne mulighed for at udhule betalingen på skadesarbejde kan kun tiden vise. Forsikring & Pension skriver og siger i en af videoerne, at ændringen ikke kommer til at have indflydelse på betaling for lakering.

Skadesbranchen kender dog forsikringsselskaberne og ved, at de, når chancen byder sig, er klar til at ændre og fortolke Autotaks/FORSI anderledes end Forsikring & Pension.

Vær opmærksom på, hvad der bliver flettet ind i samarbejdsaftaler

De som pt. og i den kommende tid skal forhandle samarbejdsaftaler med forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på, hvad aftalerne indeholder.

Måden starttiden på lakering vælges, kan sagtens være noget forsikringsselskaberne vil bruge, og flette ind i deres samarbejdsaftaler for at spare penge. Ligesom nogle har ændret på aftalegrundlaget ved at fjerne kode 28, 64,og 51.

Skadesbranchen skal ligeledes være opmærksom på, at deres Miljø-udgift på karrosseri-arbejde kommer til at stige betydeligt i årene fremover. I dag udløser karrosseriarbejdet 1,4% af arbejdslønnen (kode 78).

Husk; det her er alvorligt og stort. Hvis I ikke sætter jer grundigt ind i denne ændring, kommer I til at snyde jer selv!

Læs og se mere

Dansk Bilbrancheråd har lagt link og materiale ud på vores hjemmeside på Intranettet under fanen Biler – Autotaks/FORSI.

Henvendelse

Har du spørgsmål, da kontakt teknisk konsulent Finn Larsen på fl@dbr.dk eller tlf. 51309369.