Mulighed for lønkompensation

Mulighed for lønkompensation

Via en ny trepartsaftale vil det nu være mulighed for at opnå lønkompensation til såkaldte pendler-medarbejdere, dvs. medarbejdere, der krydser kommunegrænser til eller fra en af de 7 nordjyske kommuner. Det gælder også medarbejdere, der rejser ud af en af de 7 kommuner og til en arbejdsplads udenfor.

Det er vigtigt at pointere, at medarbejderne ikke ved lov er forbudt at møde på arbejde – og tilsvarende har virksomhederne heller ikke pligt til at hjemsende de berørte medarbejdere. Udgangspunktet er derfor, at alle medarbejdere skal møde sædvanligt – også selvom der foreligger en kraftig opfordring til at undlade at krydse kommune-grænser. Vælger medarbejderen af egen drift at blive hjemme, er det derfor som udgangspunkt for egen regning – og med deraf følgende almindelige ansættelsesretlige øvrige konsekvenser.

Hvis du som arbejdsgiver vælger ikke at modtage medarbejdere fra andre kommuner, så kan du fra mandag gøre brug af den nye lønkompensationsordning.

Den særlige pendlerkompensationsordning indebærer, at du som arbejdsgiver kan få 75 % af de samlede lønudgifter til hjemsendte funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Den højere maksimale sats i forhold til øvrige lønkompensationsordninger skal ses i lyset af den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Enhver medarbejder, der bor og arbejder i samme kommune, skal naturligvis møde på arbejde som sædvanligt.

Hvis du oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 %, så vil du kunne søge dækning for faste omkostninger m.v. ligesom i foråret.

Ordningerne gælder foreløbigt frem til den 3. december 2020.

Har du spørgsmål til den nye, lokale lønkompensation, står juridisk chef Johanne Berner og Jesper Juhlin (juridisk konsulent) til rådighed på 22 41 51 03 (Johanne) eller 22 92 43 99 (Jesper).