Frie værksteders adgang til bildata skal bukkes i neon

Illustration: Bosch

Biler bliver i stigende grad udstyret med sensorer, førerassistent-systemer, internet-opkoblinger og så videre. Al denne teknologi gør det muligt for bilerne at blive forbundne, intelligente og på længere sigt selvkørende.

Lovgivning på trapperne

For at sikre, at også de frie værksteder får adgang til alle disse bildata, er det vigtigt, at Dansk Bilbrancheråd og lignende organisationer bliver hørt, inden der vedtages en egentlig lovgivning på området.

- Denne høring er netop nu i gang, og Dansk Bilbrancheråd har afgivet sine kommentarer til den kommende EU-lovgivning på området, fortæller Johanne Berner, juridisk chef hos Dansk Bilbrancheråd.

I dag har vi et såkaldt 4G-netværk, men vi skal videre til den næste generation - 5G - før det giver mening at indføre de her meget teknisk krævende systemer.

- Før et 5G-netværk er på plads, vil et system ikke være stabilt nok til de voldsomme belastninger, det giver at have veje og byer fyldt med forbundne biler, siger Johanne Berner.

Billig benzin og p-pladser

Hvem kunne tænkes at gøre brug af de data, der skabes i og af bilen?

Meget vigtigt er det selvfølgelig, at de mærkeuafhængige værksteder får fri og uhindret adgang til bildata – så bilejeren frit kan vælge sit værksted og selv bestemme, hvem der skal have adgang til de data, bilen genererer.

Så er der føreren. Hvad vil en internetopkoblet bil kunne tilbyde sin fører? Ja, det kunne for eksempel være en oversigt over ledige parkeringspladser, information om tankstationer med billigt brændstof og information om hurtigste rute og trafikpropper. Herudover kunne det tænkes, at føreren skal have mulighed for at vælge et mærkeuafhængigt værksted i nærheden.

Lige konkurrence

Igen er det værd at nævne datasikkerheden. Jo mere der åbnes op for alskens muligheder som de ovenfor nævnte, jo mere styr på sikkerheden skal der være.

Dansk Bilbrancheråd har som nævnt fået muligheden for at give EU-Kommissionen sine kommentarer til en kommende lovgivning på området. Kommentarerne handler især om at sikre lige adgang til bildata for alle aktører i bilbranchen og at sikre fair konkurrence på alle planer. Derudover er det afgørende vigtigt, at det er forbrugeren, der får ejerskab over sin bils data - ikke bilproducenterne. Der må ikke være den mindste risiko for, at bilproducenterne får lov til at ekskludere de frie værksteder, når det gælder adgang til bildata.

Så snart der er nyt i lovgivningsprocessen, bringer vi det videre i nyhedsbreve og på rådets hjemmeside.