Din bil sladrer om langt mere end du aner

Deltagerne fra venstre mod højre; Øjvind Vilsholm (EL), Erik Christensen (S), Jacob N. Larsen, F&P, Tomas Rosén, Telia, Torben Lund Kudsk, FDM, Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet og Erik S. Rasmussen, Dansk Bilbrancheråd.

Mange moderne biler er forbundet til internettet og indsamler data i stor stil. Dels om bilens mekaniske tilstand, dels om hvor bilen befinder sig, og hvordan den bliver kørt.

Men det er bilejerne ofte ikke klar over.

Og hvad værre er, så er det svært for bilejerne og de mærkeuafhængige værksteder at få kontrol med eller adgang til disse data.

– Allerede nu har bilproducenterne gjort det sværere at tilgå biler for ikke-mærkeværksteder, siger Torben Lund Kudsk, chef for FDM's politiske sekretariat.

Han er bange for, at den forbundne bil kan gøre det meget dyrere at være bilejer, fordi det kan blive svært selv at vælge sit værksted.

Ordene faldt ved Dansk Bilbrancheråds paneldebat til Folkemødet på Bornholm. I debatten deltog folketingspolitikerne Erik Christensen (S), Øjvind Vilsholm (EL) samt faglige eksperter fra Forbrugerrådet, FDM, Forsikring & Pension og Telia samt Dansk Bilbrancheråds direktør Erik S. Rasmussen.

Der mangler lovgivning

- Der mangler lovgivning, der sikrer bilejernes ret til egne data, udtrykte de to folketingspolitikere enighed om.

Begge var faktisk noget overraskede over, at en moderne bil indsamler så mange data, og at ejeren ikke ubetinget har råderet over disse data.

Også Forsikring & Pension er enig i, at det er uheldigt, at det frie værkstedsvalg risikerer at blive sat ud af kraft, hvis adgangen til bildata monopoliseres hos producenter og mærkeværksteder.

– Vi reparerer 500.000 skader om året for tilsammen seks milliarder kroner. Priserne bliver højere, hvis vi ikke kan vælge værksted, siger Jacob Nisgaard Larsen, afdelingschef i Forsikring & Pension, brancheorganisation for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark.

På gyngende grund

Politikerne føler sig på gyngende grund, det er ikke nemt at se en konkret lovgivning for sig, når præmisserne og de internationale regler på området ikke er klare og koncise.

- Men vi skal nok hjælpe jer politikere, lovede Erik S. Rasmussen, direktør for de mærkeuafhængige værksteders brancheorganisation Dansk Bilbrancheråd.

- Men det haster med lovgivning, for vi frygter jo et monopol. Bilproducenterne tager godt fat i ly af den manglende lovgivning.