EU arbejder: Fremtidig adgang til køretøjsdata

EU-kommissionen har netop offentliggjort en høring om ny lovgivning omkring adgang til køretøjsdata - in-vehicle-data. Det er første skridt på vejen til en opdateret lovgivning på området. 

I 2020 vedtog Kommissionen en datastrategi, der skal sikre, at al den data, der indsamles - uanset marked - kan blive udnyttet bedst muligt.

Det gælder måske især i køretøjsbrancherne, hvor nyere biler genererer en mængde data under kørsel; data, der er værdifuldt for bilejeren, bilproducenten og hele eftermarkedet.

Som led i denne strategi, og i erkendelse af, at mere end 85 % af alle nye biler allerede i 2018 var trådløst forbundne, har Kommissionen nu iværksat en høring, der skal klarlægge, om der kræves en særlig lovgivning for bildata for blandt andet at sikre den fri og lige konkurrence på eftermarkedet. 

Kommissionens fokus

Kommissionen har i øjeblikket fokus på, at der er rigtig mange interessenter, der ønsker sig adgang til data fra bilerne - lige fra offentlige myndigheder over det traditionelle eftermarked med værksteder m.v. til leverandører af forskellige andre tjenester til bilejerne.

Kommissionerne erkender, at køretøjer er så særegne, at de ikke kan rummes i den overordnede "one-size-fits-all" lovgivning, der også er undervejs.

Dansk Bilbrancheråd og samarbejdspartnere arbejder på høringsbemærkninger

Dansk Bilbrancheråd vil nu i samarbejde med vores samarbejdspartnere i EASRA og FNA nærlæse oplægget og fremkomme med relevante høringsbemærkninger.

Overordnet set er rådet dog yderst tilfredse med, at Kommissionen har noteret sig de helt særlige udfordringer, der er i bilbranchen, og om nødvendigt er klar til at indføre hård lovgivning for at opnå den retsstilling, som er foretrukket - nemlig en uhindret konkurrence til gavn for bilejere over hele Europa. 

Henvendelse

For nærmere om høringen kan juridisk chef Johanne Berner kontaktes på 22 41 51 03 eller mail, jbh@dbr.dk.