Erstatningsferie

Vidste du, at dine medarbejdere har ret til erstatningsferie, hvis de er syge mere end 5 dage i deres ferie?

Det bliver kun relevant med erstatningsferie, hvis medarbejderen bliver syg under ferien – det vil sige, når medarbejderen har påbegyndt sin ferie – og kun, hvis der er mere end 5 sygedage under ferie i hele ferieåret.

Det er nemlig kun den 6. sygedag/feriedag og flere følgende, som medarbejderen kan få erstattet til afholdelse på et senere tidspunkt. De første 5 sygedage er karensdage og kan ikke erstattes. Det betyder, at medarbejderen skal holde ferie, selvom medarbejderen er syg.

Medarbejderen kan selv bestemme om ferien ønskes erstattet. Hvis medarbejderen gerne vil have erstattet ferien, så skal medarbejderen fremvise en lægeerklæring. Medarbejderen skal selv betale for lægeerklæringen. Hvis medarbejderen ikke vil have erstattet ferien, så holdes ferien som planlagt. Det vil sige, at medarbejderen, trods sygdom, afvikler ferie.

Formkrav:

  • Sygemelding skal ske på første sygedag til arbejdsgiver
  • Lægeerklæring skal indhentes for egen regning og fremsendes til arbejdsgiver (for hele sygeperioden).

Eksempel

Din medarbejder har påbegyndt tre ugers sommerferie og bliver syg i de to første uger. Medarbejderen kan få erstatningsferie for en uges ferie.

Den første uge er karensdage, som ikke erstattes, og den anden uge kan erstattes og holdes på et andet tidspunkt. Den sidste uge holdes som planlagt ferie.

 

Sygedagpenge/løn eller feriegodtgørelse/ferie med løn under sygdom i ferien

Når sygdommen er anmeldt korrekt, dokumenteret ved lægeerklæring og karensdagene er udløbet, så skal medarbejderen have sin sædvanlige sygeløn fra 6. dag og frem til raskmelding. Før og eventuelt efter sygeperioden, afholdes ferien som sædvanligt.

 

Hvis din medarbejder bliver syg før ferien begynder

Sygdom er en feriehindring i ferielovens forstand. Hvis sygdom opstår før ferien begynder, så har medarbejderen ikke pligt til at holde ferien, og den kan i stedet udskydes til et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. Medarbejderen skal melde sig syg efter virksomhedens retningslinjer for sygemelding og ellers senest to timer efter normal arbejdstids begyndelse. Holder du ferielukket, skal medarbejderen sende en mail, så du kan se, at din medarbejder rettidigt har meldt sig syg, hvorved ferien skal rykkes til senere afholdelse. Kommer sygemeldingen for sent, så har medarbejderen som udgangspunkt påbegyndt ferien og kan ikke kræve at få udskudt ferien til senere afholdelse.

Eksempel

Din medarbejder arbejder mandag til fredag. Fredag tager medarbejderen hjem og har tre ugers ferie. Ferien vil begynde mandag morgen ved normal arbejdstids begyndelse. Medarbejderen bliver syg om søndagen, før ferien begynder. Medarbejderen sygemelder sig mandag morgen ved arbejdstids begyndelse. Din medarbejder har derfor ret til at udskyde feriedagene til senere.

Hvis medarbejderens fravær strækker sig længere, end ferien, så løber arbejdsgiverperioden (de 30 dage, hvor arbejdsgiver ikke kan få refusion for sygedagpenge) fra første sygedag, uanset den lå i karensperioden.

Henvendelse

Kontakt personalejurist Mille Volmer, hvis du har spørgsmål eller kommentarer på mv@dbr.dk eller telefon 30145206.