Vejledning i overførsel af ferie

Har du medarbejdere, der har feriedage, som de ikke når at holde inden den 31. december 2022, så kan I aftale, at ferien overføres til næste år.

Vær dog opmærksom på, at der maksimalt kan overføres 5 feriedage, og at I skal lave en skriftlig aftale om overførslen inden den 31. december 2022. 

Aftale om overførsel af ferie

Din medarbejder kan overføre ferie ud over 20 dage (5. ferieuge) til næste ferieafholdelsesperiode - dvs. den, der er startet 1. september 2022 og som slutter 31. december 2023. 

Så længe medarbejderen har holdt 20 feriedage i ferieafholdelsesåret 1. september 2021-31. december 2022, kan I aftale at overføre resten til næste ferieafholdelsesperiode, der er fra 1. september 2022 - 31. december 2023.

Vær opmærksom på, at du skal udbetale ferien (5. ferieuge) til medarbejderen, hvis ikke du har varslet ferien til afholdelse eller I ikke laver en aftale om overførsel af ferien. 

Sådan gør du, hvis du har timelønnede medarbejdere

  • Du og din medarbejder skal lave en skriftlig aftale på mail eller blanket inden den 31. december 2022
  • Når I har lavet en aftale, skal du overføre ferien i selvbetjeningen på virk.dk. Det skal du gøre senest den 31. december 2022
  • Når feriedagene (feriegodtgørelsen) er overført, kan din medarbejder se dem på borger.dk

Sådan gør du, hvis du har funktionærer

  • Du og din medarbejder skal lave en skriftlig aftale på mail eller blanket inden den 31. december 2022
  • Du skal ikke give besked til Feriekonto på virk.dk, men blot overføre ferien i dit eget system inden den 31. december 2022

Øvrige ubrugte feriedage skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond

Har medarbejderen mere end den 5. ferieuge til gode, og som ikke er afviklet, så har du pligt til at indbetale værdien af de ubrugte feriedage til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er kun den 5. ferieuge, der kan overføres - resten mister medarbejderen. 

Og så får hverken du eller din medarbejder glæde af den opsparede ferie. Det er derfor en rigtig god ide for jer begge, at ferien bliver holdt.

Forhindret i at holde ferie pga. barsel eller sygdom?

Hvis du har medarbejdere, der er sygemeldt eller er på barsel op til den 31. december 2022 og derfor er forhindret i at holde ferie, kan de få overført op til 4 ugers ferie. Det kræver ikke en skriftlig aftale.

Du skal overføre ferie, der skyldes feriehindringer fra primo januar - 31. januar 2023 – på virk.dk, hvis det er timelønnede.

Hvis det er funktionærer, skal du overføre ferien i dit eget system og ikke på virk.dk.

Spørgsmål til feriereglerne

Har du spørgsmål til feriereglerne, kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske hotline – Mille Vollmer tlf. 30 14 52 06.

Du kan læse mere om overførsel af ferie på virk.dk her: Arbejdsgiver - Feriepenge | Virk