Elbiler fylder fremover mere i mekanikeruddannelsen

I takt med, at antallet af elbiler stiger, stiger også behovet for mekanikere med elbils-kompetencer inden for service og reparation af elbiler. Derfor har Metalindustriens Uddannelsesudvalg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne justeret uddannelsen til personvognsmekaniker.

Obligatorisk fag

På uddannelsens trin 1 bliver der oprettet et obligatorisk fag ”Fejlfinding på elektriske systemer og grundlæggende sikkerhed på el/hybrid”. På faget opnår eleverne bl.a. en grundlæggende viden om opbygning af eldrevne og hybride køretøjer og om de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med arbejdet.

På uddannelsens speciale trin 2 bliver det tidligere valgfri specialefag ”Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer” gjort obligatorisk. På dette fag lærer eleverne bl.a. at arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt på eller i nærheden af spændingsløse elektriske systemer på el- og hybridbiler.

Deadline for høringssvar

Ændringerne har været i høring hos de erhvervsskoler, som udbyder personvognsmekanikeruddannelsen. Deadline for høringssvar var i går, den 12. juni 2019, og Metalindustriens Uddannelsesudvalg har modtaget positive tilbagemeldinger.

Den nye uddannelsesordning træder derfor i kraft den 1. august 2019.

- Med denne ændring i personvognsmekanikeruddannelsen sikrer vi, at de nyuddannede mekanikere fremadrettet er i stand til at servicere og reparere opladelige biler på en sikker og forsvarlig måde, lyder det fra Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal i en pressemeddelelse.

Mekanikere, som allerede er udlært, kan opkvalificere sig via AMU-kurser inden for el- og hybridteknologi. Disse kurser udbydes allerede i dag.