Ekstraundervisning til lærlinge

Billedet her stammer fra DM i Skills.

Med virkning fra 31. marts 2021 kan (og skal) de enkelte erhvervsskoler vurdere, om lærlingene har brug for supplerende skoleundervisning både under grundforløbets 2. del og under hovedforløbet.

Hvis en lærling vurderes at have behov for supplerende skoleundervisning, kan skolen give op til 5 uger ekstra, hvis det er nødvendigt for, at lærlingen kan bestå den afsluttende svendeprøve (gældende både for montør- og mekanikerprøve). Det er dog en forudsætning, at uddannelsen ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.

Hvis lærlingen har en uddannelsesaftale, så forudsætter den supplerende skoleundervisning, at det faglige udvalg godkender en forlængelse af uddannelsesaftalen og at der indgås aftale om forlængelse mellem værksted og lærling. Hvis det ikke lykkes at forlænge aftalen på værkstedet tilstrækkeligt, så kan lærlingen optages på skolepraktik. I dette tilfælde skal skolepraktikken dog være påbegyndt senest den 15. juli 2021.

Umiddelbart er de nye regler særlig relevante for de lærlinge, der skal til svendeprøve indenfor den nærmeste fremtid, og som på grund af corona-nedlukningen ikke er klædt tilstrækkelig på rent fagligt til at kunne bestå svendeprøven.

Har du spørgsmål til din lærling, anbefaler vi, at du kontakter teknisk skole herom. Spørgsmål kan derudover rettes til lærlingeansvarlig konsulent, Johanne Berner, jbh@dbr.dk eller tlf: 22415103.