Din årsrapport udskydes til 30. juni 2021

Fristen for indberetning af årsrapporten 2020 er forlænget fra den 31. maj 2021 til den 30. juni 2021. Skatteministeren har i den forbindelse besluttet, at de skattemæssige oplysningsfrister for erhvervsdrivende for indkomståret 2020 tilsvarende bliver forlænget.

Det betyder, at alle skattepligtige med oplysningsfrist den 30. juni 2021 eller senere får forlænget oplysningsfristen til den 1. september 2021 - herunder gældende for selskaber og andre juridiske personer.

Fristforlængelsen gælder automatisk, og det er derfor ikke nødvendigt at anmode om fristforlængelse.

Mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling og fravigelse af vedtægterne

Hvis din virksomhed er et selskab, hvor der er krav om generalforsamling i selskabets vedtægter, og du ikke har mulighed for at afholde den, så kan ledelsen beslutte at:

  • generalforsamlingen afvikles som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde, selvom dette ikke fremgår af vedtægterne
  • fravige eventuelle vedtægtsbestemmelser, som har betydning for indkaldelse til eller afholdelse af generalforsamlingen og indsendelse af årsrapporten.

Netop muligheden for at etablere hjemmel i vedtægten til at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling bør forfølges, således at dit selskab ikke er afhængig af en særlovgivning for at kunne afholde generalforsamling under nedlukninger. 

For yderligere omkring udsættelserne kan du enten kontakte din revisor eller juridisk chef Johanne Berner - jbh@dbr.dk eller 22 41 51 03.