Corona nyt

Krav om værnemidler for engroshandlen

Erhvervsministeriet har meldt ud, at der fra på mandag den 8. februar 2021 også bliver stillet krav om mundbind eller visir i engrosbrancen.

Det betyder i praksis, at når fx værkstedet henter varer hos grossisten eller håndværkeren henter varer i byggemarkedet, så skal der anvendes værnemidler.

Medarbejders pligt til afholdelse af feriedage

Kravet om medarbejderes pligt til at deltage med afholdelse af feriedage er nu lovfæstet. Det betyder, at alle hjemsendte medarbejdere skal deltage med mindst 1 feriedag pr. hver 28 dage vedkommende er hjemsendt, første gang dog kun 21 dage. Kravet gælder for perioden efter 18. januar 2021.

Arbejdsgivere, der har tilrejsende arbejdskraft

For arbejdsgivere, der har tilrejsende arbejdskraft fra visse lande, eller som selv rejser til og fra andre lande, er det derudover lovfæstet en pligt til at sikre, at arbejdstagere hhv. arbejdsgiver selv får taget en PCR-test ved indrejsen. Arbejdsgiver pålægges at udarbejde en skriftlig procedure for, hvordan den pågældende arbejdsgiver vil håndtere og strukturere arbejdet. Proceduren skal indeholde

  1. oplysninger om, hvordan de berørte arbejdstagere informeres - herunder hvornår, hvor og hvordan testen gennemføres.
  2. hvordan arbejdsgiveren vil holde sig orienteret om præcis hvilke lande, der er omfattet af test-kravet,
  3. en oversigt over hvilke arbejdstagere, der er indrejst, herunder med oplysning om udrejsested samt dato for PCR-test før indrejse og efter.

Proceduren skal opdateres løbende.

De lande, der er omfattet af test-kravet, er som udgangspunkt de samme, som er pålagt almindelige indrejserestriktioner iht. rejsevejledningerne, og hvorfra der kræves et anerkendelsesværdigt formål, for at få adgang til indrejse.

Arbejdstilsynet har tilsynsforpligtelsen, og på opfordring herfra skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at der er foretaget de behørige test.

For yderligere kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03