Dansk Bilbrancheråds organisation

Dansk Bilbrancheråd er med sine 2000 medlemmer Danmarks største brancheforening i bil-/autobranchen.

Dansk Bilbrancheråd er organiseret med en hovedbestyrelse bestående af 9 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet er Dansk Bilbrancheråds øverste myndighed i enhver henseende og kan sidestilles med en generalforsamling.

Under repræsentantskabet er Dansk Bilbrancheråd organiseret i 33 lokalforeninger, der hver især har bestyrelser, afholder generalforsamlinger og er selvstændige foreninger.

Delegerede

Ethvert aktivt og passivt medlem af Dansk Bilbrancheråd har ret til at møde op til repræsentantskabet, men af praktiske årsager skal hver lokalforening udpege delegerede til at varetage lokalforeningens interesser, herunder i forbindelse med stemmeafgivelse m.v. Oftest er kompetencen til at udpege delegerede overgivet til lokalforeningens bestyrelse, og medmindre bestyrelsen bestemmer andet, er alle bestyrelsesmedlemmer automatisk delegerede.

Grundlaget for Dansk Bilbrancheråds gøren og laden er vedtægterne, der senest blev ændret i september 2022. Dansk Bilbrancheråds vedtægter finder du her.

Sekretariatet

Til at bistå de 33 lokalforeninger og hovedbestyrelsen og til i øvrigt at varetage praktiske og administrative opgaver, har Dansk Bilbrancheråd allerede i 1939 etableret et sekretariat i Taastrup.

Sekretariatet består (25. januar 2023) af direktør Erik S. Rasmussen, administrationschef Jesper Teslak-Larsen, økonomichef Per B. Nielsen, advokat Johanne Berner Hansen, juridisk konsulent Rasmus Saaby Hansen, personalejuridisk konsulent Mille Vollmer, Advokat Lars Ellegaard, Teknisk konsulent Finn Larsen, kontorassistent og ”blæksprutte” Marianne Engquist, bogholder Jannie Løvbo og kommunikationschef Majbrit Berthelsen.

Derudover er der i Dansk Bilbrancheråd ansat to kørende konsulenter, René Eriksen og Pia Egeskov, der med udgangspunkt fra henholdsvis Middelfart ogTølløse, servicerer Dansk Bilbrancheråds medlemmer landsdækkende.

Klik her for at finde en liste over kontaktoplysningerne på de ansatte i Dansk Bilbrancheråds sekretariat.

DBR Arbejdsgiverforening

”Dansk Bilbrancheråd-familien” består også af søsterforeningen DBR Arbejdsgiverforening, der administreres af advokat Johanne Berner Hansen.