Udfasning af hjælpepakker

Står det til en ekspertgruppe, som regeringen har nedsat, så sker der en straks-udfasning af samtlige corona-relaterede hjælpepakker med virkning fra 1. juli 2021. 

Baggrunden for anbefalingen fra ekspertgruppen er, at den danske økonomi i det væsentligste er genåbnet den 30. juni 2021, og at en fortsat støtteordning indebærer en risiko for, at nødvendige omstillinger holdes tilbage. Ekspertgruppen foreslår dog samtidig, at de erhverv, der fortsat er ramt - herunder af deciderede nedlukninger - skal kunne gøre brug af enkeltstående tilpassede ordninger, der tager hånd om sådanne særligt udsatte virksomheder. Det kunne eksempelvis være den lokale kommunale nedlukning, der kan gøre brug af en ny, tilpasset, ordning. Ekspertgruppen gør sig ikke nogen tanker om, hvordan de nye, tilpassede, ordninger skal se ud. 

Ekspertgruppen foreslår yderligere, at også likviditetshjælpepakkerne på skatteområdet ophører til sommer - men selvfølgelig med det allerede nu bestemte forfaldstid, også selvom det ligger efter 1. juli 2021. 

Endelig foreslår ekspertgruppen, at den ny arbejdsfordelingsordning holdes i beredskab ved eventuelle fremtidige udfordringer, da den ordning i højere grad understøtter omstillingen på det danske arbejdsmarked, end lønkompensationsordningerne. 

Dansk Bilbrancheråd er umiddelbart tilfredse med ekspertgruppens anbefalinger, men tiden må vise, hvordan især lokale smitteudbrud vil få betydning for medlemmernes ve og vel. I den sammenhæng kan det måske også undre, at udfasningen sker på et tidspunkt, hvor alle vaccinationer ikke er gennmført endnu. 

For yderligere kontakt Dansk Bilbrancheråds juridiske afdeling, Jesper Juhlin på telefon  22 92 43 99, Lars Ellegaard på telefon 2045 1633 eller Johanne Berner på telefon 22 41 51 03