Sådan får du lønkompensation og hjælp til de faste udgifter

Illustration: Erhvervsministeriet
Sådan illustreret regeringen selv sin hjælp til små og mellemstore virksomheder.

Regeringen fremlagde onsdag formiddag sit nyeste forslag til en hjælpepakke især rettet mod de små og mellemstore virksomheder. 

Regeringen foreslår at sende 40 milliarder kroner ud til små og mellemstore virksomheder i to ordninger. En kompensationsordning kun til selvstændige og små erhvervsdrivende og en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter.

Find links til hvordan du søger i bunden af artiklen.

I løbet af et døgns tid
Hjælpepakken er især målrettet de selvstændige og små erhvervsdrivende, som både kan få dækket noget af omsætningstabet og få kompensation for faste udgifter. Inden for et døgns tid forventes det, at hjælpepakken kan være forhandlet færdig med Folketingets partier.

Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende:

Krav

  • Virksomheden skal have et cvr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte
  • Har virksomheden oplevet mere end 30 pct. omsætningsnedgang under coronakrisen, kan virksomheden blive kompenseret
  • Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet. Dog højst 23.000 kr. om måneden. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
  • Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Den vil højst være på 70.000 kr. over perioden

Eksempel
Et selvstændigt værksted forventer et månedligt omsætningstab på 50.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 50 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk

  • Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt

Kompensationsordning for faste udgifter:

Krav

  • Målrettes virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40 pct. Altså virksomheder, der er særlig hårdt ramt af coronakrisen
  • Kompensationen målrettes faste udgifter til husleje eller uopsigelige kontrakter og udgør mellem 25 og 80 pct.
  • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  • En virksomhed kan ikke få dækket samme udgift under begge ordninger, men kan dog godt gøre brug af begge ordninger

Kilde: Faktaark fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet og oplysninger fra pressemøde