Omsætnings- og omkostningskompensationsordningerne genåbner også midlertidigt.

I tråd med den nylige genåbning af lønkompensationsordningen, er også ordningerne, der giver virksomhederne mulighed for at søge kompensation for fast omkostninger og nedgang i omsætningen midlertidigt genåbnet.

I første omgang er der tale om en genåbning i den periode, hvor den delvise nedlukning foreløbigt gælder til, hvilket vil sige 3. januar 2021. Ordningen forventes forlænget, hvis de skærpede restriktion forlænges. Når de skærpede restriktioner ophører, vil de almindelige målrettede kompensationsordninger, der er forlænget frem til og med den 28. februar 2021, igen træde i kraft.

Hvad kan der søges om?

Omsætningskompensation

Der kan ansøges om kompensation for op til 90% af omsætningstabet, dog højest kr. 23.000 om måneden. Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationsbeløbet formentligt udgøre op til 46.000 kr.

Omkostningskompensation

Virksomheder der ansøger under denne ordning, kan søge om kompensation for virksomhedens faste omkostninger. Kompensationen opgøres efter trappemodellen for forårets hjælpepakker, hvor eksempelvis en omsætningsnedgang på 30% udløste kompensation for 40% af virksomhedens faste omkostninger, og hvor en omsætningsnedgang på 60% udløste kompensation for 70% af virksomhedens faste omkostninger.

Betingelser

For begge ordninger gælder, at ansøgning åbnes for virksomheder, der forventer en omsætningsnedgang på minimum 30% i restriktionsperioden i forhold til referenceperioden – som udgangspunkt samme periode året før.

Kontrol

Virksomhederne må forvente at blive underlagt en opfølgende kontrol med ansøgningerne.  

Ansøgning

Ansøgningerne er ikke åbne endnu. Når det sker, vil der skulle ansøges via virk.dk

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99