Omsætnings- og omkostningskompensationsordningerne er åben igen.

Der kan nu søges om omsætningskompensation og kompensation for faste omkostninger for perioden 1. marts 2021 - 30. april 2021

Hvad kan der søges om?

Omsætningskompensation

Der kan ansøges om kompensation for op til 90% af omsætningstabet, dog højest kr. 23.000 om måneden. Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationsbeløbet formentligt udgøre op til 46.000 kr.

Omkostningskompensation

Virksomheder der ansøger under denne ordning, kan søge om kompensation for virksomhedens faste omkostninger. Kompensationen opgøres efter trappemodellen for forårets hjælpepakker, hvor eksempelvis en omsætningsnedgang på 30% udløste kompensation for 40% af virksomhedens faste omkostninger, og hvor en omsætningsnedgang på 60% udløste kompensation for 70% af virksomhedens faste omkostninger.

Betingelser

For begge ordninger gælder, at ansøgning åbnes for virksomheder, der forventer en omsætningsnedgang på minimum 30% i restriktionsperioden i forhold til referenceperioden – som udgangspunkt samme periode året før.

Kontrol

Virksomhederne må forvente at blive underlagt en opfølgende kontrol med ansøgningerne.  

Ansøgning

Ansøgning sker via virk.dk

For yderligere oplysninger kontakt Dansk Bilbrancheråds juridiske afdeling, Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99, Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33 eller Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03 eller læs videre på vores corona guide KLIK HER