Nyt styresignal - Vedligeholdelsesstand og klargøringsfradrag

Et nyt styresystem fra SKAT er trådt i kraft 13. juli. Det præciserer tidspunktet for vurdering af vedligeholdelsesstanden og afskaffer samtidig klargøringsfradraget. Der er tale om en praksisændring.

SKAT har i styresignal nr. 19-0553920 offentliggjort en praksisændring gældende fra den 13. juli 2022, hvorefter

  • klargøringsfradraget afskaffes og
  • vedligeholdelsesstanden vurderes på registreringstidspunktet.

Klargøringsfradraget

SKAT påpeger som baggrund for ændringen af praksis, at langt de fleste biler klargøres forud for registreringen. Derfor ses der ikke en ringere vedligeholdelsesstand for importerede køretøjer på registreringstidspunktet, end for de øvrige køretøjer hos den enkelte forhandler.

Bilerne er ganske enkelt klargjort på samme måde, og derfor giver det ingen mening at give et fradrag i handelsprisen på 3 %, dog max. 8.000 kr. i "klargøringsfradrag" - for klargøringen ER sket.

Vedligeholdelsesstanden

På samme måde er vedligeholdelsesstanden ved toldsynet ofte kunstigt lav - og langt de fleste biler undergår en forandring i form af klargøring, istandsættelse mv., mellem toldsyn og registrering.

I såvel registreringsafgiftsloven som den tilhørende bekendtgørelse er det specificeret, at standen skal vurderes på registreringstidspunktet, og derfor vil dette fremadrettet blive håndhævet iht. lovens bogstav. 

Styresignalet findes i sin helhed her: Styresignal om vedligeholdelsesstand og klargøringsfradrag

Håndteringen i praksis

Hvis en importeret bil er vurderet "under middel" ved toldsynet, skal forhandlere fremadrettet sandsynliggøre, at bilen ikke har undergået en forandring, herunder i form af salgskløring eller istandsættelse, og at der ikke på nogen måde er sket udbedring af de forhold, som har begrundet, at standen blev vurderet "under middel".

I Styresignalet anføres der som eksempel herpå, at eksempelvis kan ske ved, at det på en fakturaen eller leasingaftale fremgår, at køretøjet standsmæssigt fremstår som under middel med en tilhørende udførlig beskrivelse af de forhold, der har begrundet standsvurderingen.

Kan anmeldere ikke sandsynliggøre, at bilen ser ud som ved toldsynet, så kan der ikke opnås værdifradrag.

Yderligere information

For yderligere om styresignalet kan juridisk chef, Johanne Berner, kontaktes på jbh@dbr.dk eller på 22415103.