Nye hjælpepakker til selvstændige

Erhvervsministeren har netop præsenteret en ny hjælpepakke til selvstændige, lønmodtagere og virksomheder generelt.

Der er tale om forlængelser og udvidelser af de eksisterende hjælpepakker.

Aftalen indebærer:

  • At en selvstændig med mindst én fuldtidsansat kan få op til 33.000 kr. om måneden i hjælp
  • At selvstændige uden ansatte kan få op til 30.000 kr. om måneden (dog under forudsætning af, at der højst udtages 23.000 kr. for hver måned, hvor den forhøjede kompensation modtages).
  • Mindstegrænsen for adgang til pakkerne falder fra et omsætningskrav på 10.000 kr. til 8.000 kr.  

Særligt skal det bemærkes, at medarbejdende ægtefæller IKKE er omfattet af forhøjelsen – de får derfor fortsat kun 23.000 kr.

Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.

Som led i aftalen bliver der også indført forskellige tiltag for at sikre kompensation for sæsonafhængige varer m.v.

Dansk Bilbrancheråd er tilfreds med, at der langt om længe bliver fokus på de selvstændige, så der ikke bliver gjort en helt urimelig forskelsbehandling på de selvstændige og deres ansatte. Dansk Bilbrancheråd arbejder dog fortsat på at få blødt op på restriktionerne, herunder især omkring fysisk fremmøde hos bilforhandlere, der både er uforklarligt og uforståeligt.

For spørgsmål kontakt Dansk Bilbrancheråds advokat team, Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99, Lars Ellegaard 20 45 16 33 eller Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03