Ny funktion styrker dialogen mellem værksted og taksator

Taksator kan i Autotaks/Forsi.dk nu anmode et værksted om at acceptere de ændringer, som taksator foretager på et modtaget tilbud. Dermed gøres processen mere gennemsigtig og sikrer, at taksator og værksted kan afstemme forventningerne undervejs.

At taksator nu kan anmode et værksted om accept af ændringer, som taksator foretager i det modtagne tilbud, er et helt nyt tiltag i Autotaks/Forsi.dk.

Tiltaget gør det muligt for værkstedet at fokusere mere på ændringer i dets tilbud, som værkstedet enten kan acceptere eller afvise med en skriftlig besked til taksator. Dermed kan værkstedet og taksator indlede en dialog om ændringerne, hvilket ikke har været muligt før.

Den ny funktion gør processen mere gennemsigtig og sikrer samtidig, at taksator og værksted kan afstemme forventningerne og i sidste ende sikre, at arbejdet udføres i den rigtige kvalitet – i sidste ende til gavn for kunden. Den ny funktion giver også værkstedet en sikkerhed for, at taksator følger op på sager, hvor værkstedet ikke er enig med taksator.

Hidtil har man i Autotaks/Forsi.dk kun kunne se, om der er forskelle i totalbeløbet mellem værkstedstilbuddet og den godkendte taksatorrapport. Denne visning sker fortsat automatisk og som bekendt via statusikoner på sagsoversigten.

Den ny funktion bliver tilgængelig for brugerne i løbet af onsdagen den 15. september 2021.

Se video der viser den nye funktion her: https://livestream.com/autotaks/events/9594905/videos/225619572

For yderligere kontakt teknisk konsulent Finn Larsen på telefon 51 30 93 69 eller e-mail: fl@dbr.dk

 

HUSK - at Dansk Bilbrancheråd tilbyder at gennemse din skadesrapport inden afsendelse til forsikringsselskabet

Få gennemgået din beregningsrapport før du sender den til godkendelse.
For en fast pris på 299,00 kr. pr. beregning gennemgår vi din beregningsrapport og sikre, at du har fået alle positioner med på karrosseri og lakarbejde, samt de nødvendige forbrugsmaterialer.
Vi har på alle de beregninger der til dato er gennemgået kunne hjælpe med en bedre betaling.
Hjælpen får du ved at sende dit Bruger ID og kodeord til fl@dbr.dk eller ringe til Finn Larsen 51309369