Nu kan du sende dine medarbejdere hjem på skift

Bemærk dette billede er ikke det annoncerede værksted.

Myndighederne løsner nu reglerne for lønkompensation, og åbner for hjemsendelse i rotationsordninger.

Se mere på Coronasiden
Det har tidligere været meldt ud fra Dansk Bilbrancheråd, at man ikke kunne hjemsende medarbejdere på lønkompensation i rotationsordning. Det slækkes der nu på, hvilket har været et stort ønske blandt medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

Se mere på vores Coronaside på intranettet, hvor Q&A for lønkompensation er opdateret efter den seneste udmelding.

 Q&A - Spørgsmål og Svar:

Må man hjemsende medarbejdere i rotationsordninger?

Ja, som ordningen er udformet, kan det godt lade sig gøre. Men der er ikke meget fleksibilitet, og det kræver derfor lidt planlægning fra virksomhedens side.

Sådan gør du; Det er stadig et krav, at der udfyldes én ansøgning pr. medarbejder. Ansøgningen skal angive den fulde sammenhængende periode, som der ansøges om lønkompensation for.

Ingen nærmere restriktioner
Fleksibiliteten består i, at det allerede ved ansøgningen er muligt at oplyse et antal dage, hvor virksomheden forventer at få behov for at indkalde medarbejderen på arbejde. Der er ikke nærmere restriktioner forbundet med denne mulighed for at indkalde medarbejdere et antal dage.

Hvis du eksempelvis for medarbejder X og Y ansøger om kompensation for de næste 30 arbejdsdage (der kan foreløbigt ansøges frem til den 9. juni), og samtidig meddeler, at du får behov for at indkalde dem 15 dage hver, vil du efterfølgende kunne rotere dem i en 50/50 ordning.

Tilsvarende hvis du for tre medarbejdere X Y og Z ansøger om kompensation for de næste 30 dage, og indkalder dem hver i sær 10 dage.

Én gang pr. medarbejder
Bemærk, der kan som udgangspunkt kun søges én gang pr. medarbejder, så det kræver lidt planlægning og omtanke fra virksomhedens side. Du skal samtidig være opmærksom på, at det fortsat er et krav, at mindst 30% af medarbejderne gennemsnitligt er hjemsendt over perioden.

Der ydes naturligvis ikke kompensation for de dage, hvor medarbejderen er indkaldt på arbejde.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål relateret til ovenstående så kontakt Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk