Nu kan du igen søge om rentefrie lån

Nu kan du igen søge om rentefrie lån, henholdsvis A-skattelån og momslån.

A-skattelån

Hvad kan du låne:

Du kan søge om at låne et beløb, der svarer til det, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og AM-bidrag for perioden februar 2021 - med frist for indberetning den 26. feburar 2021.

Sådan søger du:

Ansøgning som sker via Virk.dk kan foretages frem til den 8. april 2021. Skattestyrelsen forventer at besvare ansøgningen indenfor 12 bankdage

Hvornår skal lånet tilbagebetales:

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2022.

 

Momslån

Hvad kan du låne:

Du kan søge om at låne et beløb, der svarer til den moms, som virksomheden har indberettet rettidigt til indberetningsfristen 1. marts 2021. Det betyder, at du kan låne et beløb der svarer til det, du har indberettet for:

  • 3. og 4. kvartal 2020, hvis du afregner kvartalsvis.
  • 1. og 2. halvår 2020, hvis du afregner halvårligt.

Sådan søger du:

Ansøgning som sker via Virk.dk kan foretages frem til den 14. april 2021. Skattestyrelsen forventer at besvare ansøgningen indenfor 12 bankdage

Hvornår skal lånet tilbagebetales:

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

 

For begge lån gælder

Overhold indberetningsfrister for at beholde lånet

Hvis du får en foreløbig fastsættelse fra Skattestyrelsen, fordi en af virksomhedens indberetninger ikke er foretaget indenfor fristen, f.eks. på skat, moms eller afgifter, så opfylder du ikke længere betingelserne for at have lånet. Det betyder, at du skal betale lånet tilbage, så husk at overholde indberetningsfristerne.

 

Få mere at vide på skat.dk

Du kan læse mere om, hvordan du søger, og de kriterier, din virksomhed skal opfylde for at få et lån på skat.dk/corona. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 12 39