Nu er det dokumenteret - Lad de ældre fossilbiler leve livet ud!

For nogle er det mest miljørigtige at beholde sin gamle fossil-bil fremfor at skifte til en elbil! Det viser en ny analyse fra Aarhus Universitet.

Skal den aldrende benzinbil skiftes ud med ny elbil? Eller skal benzinbilen kører lidt endnu? Hvis spørgsmålet stilles af hensyn til CO2-udledningen, så er svaret ikke - som mange måske tror - et klart JA! Svaret afhænger nemlig af, hvad bilejerens kørselsbehov er og hvor grøn strømmen er, viser et nyt litteraturstudie fra Aarhus Universitet, som også er omtalt i Jyllands-Posten.

Produktionen af elbiler udleder langt mere CO2 end produktionen af en fossil-bil, og derfor skal der køres adskillige kilometre i elbilen for at "indhente" forskellen. Hvor langt afhænger selvfølgelig af, hvor store biler vi snakker om (jo større biler og batterier jo mere udledt CO2) og hvor grøn en strøm, der driver elbilen. I nogle tilfælde får elbilen slet ikke kørt langt nok, før den skal skrottes af alder.

Hvornår skal man skrotte benzinbilen til fordel for en elbil baseret på kørselsbehov

Hvis den gamle fossilbil er helt færdig og skal skrottes, så skal man af CO2-hensyn vælge en ny elbil. Men hvis der er kilometre tilbage i fossilbilen, og kørselsbehovet er lavt, så kan det ud fra et CO2-hensyn være det mest bæredygtige af fortsætte kørslen i "klima-synderen".

Præcis hvor grænsen går i forhold til antal kørte kilometre om året er svært at svare helt præcis på, da sammenligningen med elbilen afhænger af, hvor grøn en strøm en potentiel elbil kører på. Men informationerne fra Aarhus Universitet, som går på sammenligningen mellem en VW Golf VII benzinbil og en VW Golf VII på el, peger på, at hvis man kører mindre end 3000 km om året, så er det bedre at beholde sin VW Golf VII benzinbil end at købe en ny tilsvarende elbil - uanset hvor grøn strøm elbilen ville køre på. 

Hvis kørselsbehovet er 7500 km/årligt, så går der 8 år før den nye elbil har en lavere CO2-udledning, end hvis man havde beholdt sin eksisterende VW Golf VII benzinbil, hvis strømmen er grøn - Hvis strømmen er bare "halvgrøn", så skal man kører i elbilen i over 11 år, før den samlet har udledt mindre CO2, end hvis man blev ved med at køre i sin benzinbil. Hvis strømmen i bogstaveligste forstand er kulsort og produceret ved 100% kulafbrænding, så vil elbilen med en tænkt levetid på 15 aldrig blive mere CO2-venlig - men det er nok ikke et realistisk scenarie i vindomsuste VESTAS-Danmark. 

Komplekst emne

Det er et komplekst emne, og der er risiko for mange fejlberegninger undervejs af CO2-aftrykket ved de forskellige dele af bilens livscyklus. Derfor findes der ikke mange studier, der kortlægger CO2-aftrykket af biler fra vugge til grav, som man kalder det.

Det betyder også, at man skal være åben overfor, at det er et felt, hvor der er mange senarier og ikke altid er en endegyldig sandhed. Men ikke desto mindre, så har vi med denne analyse nu fået nogle få tal på, at nok er elbiler det rigtige valg i mange henseende - men ikke i alle!

Desuden åbner det op for, at vi bør holde el-biler kørende så længe som muligt for at de opfylder deres løfte om at være mere CO2-venlige end fossilbiler. Hvis politikerne ikke vil fjerne reparationsloftet for fossilbiler, så burde de i det mindste gøre det på de rene elbiler! Ellers er der ikke den store grund til at skifte.

Henvendelse

Kommunikationschef Majbrit Berthelsen mb@dbr.dk eller tlf. 40184884.